Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Whole plant regulation of sulfate uptake and distribution in cabbage

07 november 2008

Promotie: mw. A.D. Koralewska, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Whole plant regulation of sulfate uptake and distribution in cabbage

Promotor(s): prof.dr. J.T.M. Elzenga

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Regulatie van sulfaatopname en -distributie in kool

Aleksandra Koralewska bestudeerde de regulatie van de sulfaatopname en -distributie in een hele plant, zodat zij een relatie kon leggen tussen de processen in de wortel en in de spruit. Zij voerde haar onderzoek uit met kool, een plantensoort met een voor de groei hoge behoefte aan zwavel.

Zwavel is een essentiele voedingsstof voor de groei van de plant en zijn aanpassing aan het milieu. Sulfaat opgenomen door de wortel is de primaire zwavelbron. Na gereduceerd te zijn kan het worden ingebouwd in aminozuren, eiwitten en andere organische verbindingen. De opnamecapaciteit van de wortel voor sulfaat en de expressie van de sulfaattransporters in wortel en spruit werden sterk verhoogd wanneer de sulfaatconcentratie in het wortelmilieu laag was.

In planten die gedurende meerdere dagen waren opgekweekt zonder sulfaat, werd de verhoging van expressie en activiteit van de sulfaattransporters in de wortel nauwelijks beïnvloed na het overzetten van de planten op een voedingsoplossing met sulfaat of door begassing met waterstofdisulfide. Dit zwavelgas, dat via het blad wordt opgenomen, kan sulfaatvervangen als zwavelbron voor de groei.

Er was nauwelijks interactie tussen spruit en wortel wat betreft de regulatie van expressie en activiteit van de sulfaattransporters in de wortel. De veronderstelde rol van sulfaat en/of thiolen als signaalverbindingen in de regulatie van sulfaattransporters bleek in kool twijfelachtig te zijn. Tevens bestond er geen duidelijke relatie tussen de activiteit en het niveau van expressie van de sulfaattransporters. Dit laat zien dat de mate van expressie van een gen niet altijd een goede afspiegeling is van de in situ regulatie van een specifiek fysiologisch proces.

Aleksandra Koralewska (Polen, 1979) studeerde aan de universiteit van Wroclaw en voerde haar promotieonderzoek uit op het Laboratorium voor Plantenfysiologie, afdeling biologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 maart 2018

  Merels in de stad minder gezond, maar leven langer

  Merels in de stad leven langer dan hun soortgenoten in de bossen, maar zijn minder gezond zijn dan hun familie op het platteland. Dat blijkt uit een studie van RUG biologen in vijf Europese steden die op 21 maart is gepubliceerd in het tijdschrift Biology...

 • 20 maart 2018

  Mysterie van supergeleidingskoepel opgelost

  Natuurkundigen van de RUG hebben, met collega’s uit Nijmegen en Hong Kong, een enkele laag wolfraam-disulfide supergeleidend gemaakt met behulp van een elektrisch veld.  Hun metingen laten de typerende ‘koepelvormige’ supergeleidende fase zien en kunnen...

 • 20 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...