Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor Jaap Lintvelt

26 november 2008

Prof.dr. J.H. Lintvelt (Enschede, 1942) ontving 26 november 2008 een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Lintvelt richtte in 1988 het Centrum voor Canadese Studies op, het eerste en nog steeds enige in Nederland. Daarmee heeft hij een bijzondere vorm van samenwerking tussen Nederland en Canada tot stand gebracht. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt op een internationaal congres dat op 26, 27 en 28 november is georganiseerd vanwege het twintigjarig bestaan van het Centrum voor Canadese Studies.

Centrum voor Canadese Studies

In 1988 besloot Lintvelt om een Centrum voor Canadese Studies op te richten om de bestaande kennis binnen de RUG te bundelen en het vakgebied Canadese Studies een geïntegreerde plaats te geven binnen de universiteit. Met de oprichting van het Centrum, waarvan hij directeur werd, leverde Lintvelt een belangrijke bijdrage aan de promotie van de academische en culturele contacten tussen Canada en Nederland. Door het opbouwen en onderhouden van diplomatieke contacten met de Canadese Ambassade in Den Haag en de Algemene Afvaardiging van Québec in Brussel kon Lintvelt belangrijke contacten leggen met Canadese overheden en vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties in Canada. Door bekendheid te geven aan de activiteiten van de RUG heeft hij niet alleen de aandacht gevestigd op de universiteit maar ook op Groningen als stad en provincie.

In 1995 werd hij benoemd tot hoogleraar Canadese Studies, waardoor hij meer tijd kreeg voor het ontplooien en uitbreiden van de activiteiten van het Centrum. De samenwerking met Canadese universiteiten groeide uit van oorspronkelijk twee Franstalige universiteiten naar zeven universiteiten in heel Canada.

Onderwijs

Het door Lintvelt opgezette onderwijsprogramma Canadese Studies werd in eerste instantie slechts aangeboden als facultair keuzevak. Dankzij zijn buitengewone inzet groeide het uit tot een multidisciplinaire minor-opleiding, met onderwerpen uit de geografie, economie, multiculturele samenstelling van de Canadese bevolking, staatsinrichting, geschiedenis, cultuur, literatuur en internationale betrekkingen.

Met het eveneens door hem opgezette studentenuitwisselingsprogramma zorgde Lintvelt er met groot enthousiasme voor dat niet alleen zijn eigen studenten tijdelijk in Canada gingen studeren, maar ook dat een jaarlijkse stroom van soms wel vijftig Canadese studenten naar Groningen kwam.

Het succes van de onderwijsprogramma’s blijkt onder meer uit een speciale status die de Rijksuniversiteit Groningen als enige Nederlandse universiteit toegekend heeft gekregen door het International Tax Directorate of the Canada Customs and Revenue Agency in Ottawa.

Onderzoek

Lintvelt heeft tevens een unieke bijdrage geleverd aan het onderzoek op het gebied van Frans-Canadese studies, in het bijzonder de literatuur uit Québec. Het onderzoek was eerder voornamelijk gericht op de Maghreb landen en de Caraïben. Lintvelt voorzag met het ontsluiten van de literatuur uit Québec in die lacune. Door zijn onderzoek heeft hij de Frans-Canadese literatuur in Nederland toegankelijk gemaakt. Zijn individuele bijdrage blijkt uit de vele publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.

September 2005 is Lintvelt met vervroegd pensioen gegaan, waarna hij als penningmeester zitting nam in het bestuur van het Centrum voor Canadese Studies. Hij is tevens bestuurslid geworden van de landelijke instelling voor Canadese studies, de ACSN (Association for Canadian Studies in the Netherlands). Lintvelt is nog steeds zeer actief op wetenschappelijk gebied. Zo is hij in 2006 als gastdocent verbonden geweest aan de Université de Sherbrooke in Québec.

Noot voor de pers

Meer informatie over de Koninklijke Onderscheiding: Lydia Hollander, projectmedewerker P&O RUG, tel. 050-363 7026 (werk), e-mail: l.hollander@rug.nl

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...