Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor Jaap Lintvelt

26 november 2008

Prof.dr. J.H. Lintvelt (Enschede, 1942) ontving 26 november 2008 een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Lintvelt richtte in 1988 het Centrum voor Canadese Studies op, het eerste en nog steeds enige in Nederland. Daarmee heeft hij een bijzondere vorm van samenwerking tussen Nederland en Canada tot stand gebracht. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt op een internationaal congres dat op 26, 27 en 28 november is georganiseerd vanwege het twintigjarig bestaan van het Centrum voor Canadese Studies.

Centrum voor Canadese Studies

In 1988 besloot Lintvelt om een Centrum voor Canadese Studies op te richten om de bestaande kennis binnen de RUG te bundelen en het vakgebied Canadese Studies een geïntegreerde plaats te geven binnen de universiteit. Met de oprichting van het Centrum, waarvan hij directeur werd, leverde Lintvelt een belangrijke bijdrage aan de promotie van de academische en culturele contacten tussen Canada en Nederland. Door het opbouwen en onderhouden van diplomatieke contacten met de Canadese Ambassade in Den Haag en de Algemene Afvaardiging van Québec in Brussel kon Lintvelt belangrijke contacten leggen met Canadese overheden en vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties in Canada. Door bekendheid te geven aan de activiteiten van de RUG heeft hij niet alleen de aandacht gevestigd op de universiteit maar ook op Groningen als stad en provincie.

In 1995 werd hij benoemd tot hoogleraar Canadese Studies, waardoor hij meer tijd kreeg voor het ontplooien en uitbreiden van de activiteiten van het Centrum. De samenwerking met Canadese universiteiten groeide uit van oorspronkelijk twee Franstalige universiteiten naar zeven universiteiten in heel Canada.

Onderwijs

Het door Lintvelt opgezette onderwijsprogramma Canadese Studies werd in eerste instantie slechts aangeboden als facultair keuzevak. Dankzij zijn buitengewone inzet groeide het uit tot een multidisciplinaire minor-opleiding, met onderwerpen uit de geografie, economie, multiculturele samenstelling van de Canadese bevolking, staatsinrichting, geschiedenis, cultuur, literatuur en internationale betrekkingen.

Met het eveneens door hem opgezette studentenuitwisselingsprogramma zorgde Lintvelt er met groot enthousiasme voor dat niet alleen zijn eigen studenten tijdelijk in Canada gingen studeren, maar ook dat een jaarlijkse stroom van soms wel vijftig Canadese studenten naar Groningen kwam.

Het succes van de onderwijsprogramma’s blijkt onder meer uit een speciale status die de Rijksuniversiteit Groningen als enige Nederlandse universiteit toegekend heeft gekregen door het International Tax Directorate of the Canada Customs and Revenue Agency in Ottawa.

Onderzoek

Lintvelt heeft tevens een unieke bijdrage geleverd aan het onderzoek op het gebied van Frans-Canadese studies, in het bijzonder de literatuur uit Québec. Het onderzoek was eerder voornamelijk gericht op de Maghreb landen en de Caraïben. Lintvelt voorzag met het ontsluiten van de literatuur uit Québec in die lacune. Door zijn onderzoek heeft hij de Frans-Canadese literatuur in Nederland toegankelijk gemaakt. Zijn individuele bijdrage blijkt uit de vele publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.

September 2005 is Lintvelt met vervroegd pensioen gegaan, waarna hij als penningmeester zitting nam in het bestuur van het Centrum voor Canadese Studies. Hij is tevens bestuurslid geworden van de landelijke instelling voor Canadese studies, de ACSN (Association for Canadian Studies in the Netherlands). Lintvelt is nog steeds zeer actief op wetenschappelijk gebied. Zo is hij in 2006 als gastdocent verbonden geweest aan de Université de Sherbrooke in Québec.

Noot voor de pers

Meer informatie over de Koninklijke Onderscheiding: Lydia Hollander, projectmedewerker P&O RUG, tel. 050-363 7026 (werk), e-mail: l.hollander@rug.nl

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 juli 2018

  Cursussen bij het Talencentrum, september-december 2018

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode september-december 2018 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie...

 • 18 juli 2018

  ​Vanaf 2019 masteropleiding Mechanical Engineering

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Nadat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs eerder dit jaar de opleiding goedkeurde, heeft de Nederlands-Vlaamse...

 • 17 juli 2018

  Wout van Bekkum, portret van een pionier

  Moeiteloos vindt hij zijn weg in Jeruzalem en in de National Library daar komt hij net zoveel bekenden tegen als in de Universiteitsbibliotheek van Groningen. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oostenstudies, is kind aan huis in de bibliotheek op de...