Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Bloedtransfusies in Derde Wereld kunnen veiliger

12 november 2008

Ontwikkelingslanden moeten geen geld uitgeven aan nieuwe, gevoeliger tests om HIV- en hepatitisbesmettingen door bloedtransfusies te voorkomen, concludeert René van Hulst op basis van internationaal onderzoek. In plaats daarvan is het raadzamer te investeren in betere kwaliteitssystemen en beter geschoold personeel. Van Hulst promoveert op 21 november 2008 op dit onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In ontwikkelingslanden is de kans op het oplopen van een infectie door bloedtransfusies aanzienlijk groter dan in ontwikkelde landen. Kinderen met malaria en vrouwen in het kraambed krijgen relatief het vaakst een bloedtransfusie. Zij zijn dus ook het vaakst het slachtoffer van fouten die gemaakt worden bij het testen, administreren en bewaren van donorbloed.

Kosteneffectiviteit
In veel gevallen wordt in ontwikkelingslanden gebruik gemaakt van donoren die niet vooraf op HIV of hepatitis getest zijn. Pas nadat het bloed is afgenomen, wordt het onderworpen aan een test. Hierbij wordt gekeken of er antilichamen tegen HIV in het bloed aanwezig zijn. Er bestaan betrouwbaarder tests, gebaseerd op DNA- en RNA-analyse. Het is echter niet kosteneffectief deze tests naast de gebruikelijke tests in te voeren, zo blijkt uit het onderzoek van Van Hulst. Door het beschikbare geld anders te besteden, kan grotere gezondheidswinst worden geboekt.

Eerst testen, dan doneren
Beter nog is het om donoren te testen vóórdat ze bloed geven, blijkt uit een onderzoek in een ziekenhuis in Kumasi, Ghana. Zo hoeft er geen bloed weggegooid te worden, hoeft er niet onnodig bloed afgenomen te worden en wordt geld bespaard. Maar het is ook veiliger: bloed dat niet afgenomen is, kan niet per ongeluk toch aan een patiënt worden toegediend.

Voorbeeld voor Nederland
Wat voor ontwikkelingslanden geldt, geldt mutatis mutandis ook voor ontwikkelde landen. Gevoeliger tests voor HIV en hepatitis invoeren naast bestaande tests, is duur, voorkomt slechts weinig infecties en levert dus weinig gezondheidswinst op. Van Hulst: “In ontwikkelingslanden heeft men opmerkelijk veel aandacht voor rationele argumenten bij doorvoering van vernieuwingen in de zorg. Ook in Nederland moeten we blijven streven naar optimale en niet naar maximale bloedveiligheid. Niet elke nieuwe techniek moet automatisch ingevoerd worden. Eerst moet duidelijk worden wat de kosten zijn en hoeveel besmettingen voorkomen kunnen worden. Onze politici moeten op basis van gezondheidseconomisch onderzoek soms impopulaire beslissingen durven nemen. Alleen zo kan de zorg betaalbaar en toegankelijk blijven.”

Curriculum vitae
René van Hulst (Leeuwarden, 1972) studeerde Farmacie te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de onderzoekschool SHARE, vakgroep Farmacie, faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotores zijn prof.dr. M.J. Postma en prof.dr. C. Th. Smit Sibinga. Het onderzoek werd gefinancierd door de Landsteinerstichting voor bloedtransfusieonderzoek, het Ghanees-Nederlandse samenwerkingsprogramma voor onderzoek naar zorg en ontwikkeling, het ministerie van VWS en de firma’s Bio-Rad en Baxter. Van Hulst is thans werkzaam als onderzoeker aan de RUG, ziekenhuisapotheker in het Martini Ziekenhuis te Groningen en consultant bij adviesbureau HECTA. De titel van zijn proefschrift luidt Health economics of bloodtransfusion safety

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 15 februari 2019

  Groningse ingenieurs studeren straks af in Drachten

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, voorzitter van het Groningen Engineering Center (GEC) noemde het eerder...

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...