Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

'Cultuur in de Spiegel': doorlopende leerlijn cultuureducatie

Vierjarig samenwerkingsproject van Rijksuniversiteit Groningen en SLO
06 november 2008

Gezamenlijk persbericht van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO

Hoe kan de jeugd via het onderwijs op de beste manier in aanraking komen met kunst en cultuur? Hoe kan het culturele (zelf)bewustzijn van jongeren worden versterkt? In het vierjarig onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel’ zal de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, een theoretisch kader en een raamleerplan ontwikkelen voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. Vanuit het onderwijsveld is er een grote vraag naar zo'n goed onderbouwd en volwaardig curriculum voor cultuureducatie.

Het project ‘Cultuur in de Spiegel’, dat loopt van 2008 tot 2012, wordt mogelijk gemaakt door 2,5 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het VSB-fonds. Gedurende het project wordt samengewerkt met het onderwijsveld: docenten, onderwijskundigen, leerlingen, ouders, schoolleiders en ondersteunende instellingen. Het is voor het eerst dat in Nederland de rol van cultuureducatie in het onderwijs zo grootschalig en geïntegreerd vanuit een wetenschappelijke benadering wordt beschouwd.

Cultureel zelfbewustzijn
Het wetenschappelijke deel van het project wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Barend van Heusden, hoofddocent bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Uitgangspunt van het onderzoek is dat cultuureducatie betrekking heeft op het culturele (zelf)bewustzijn van leerlingen. De ontwikkeling van cultureel zelfbewustzijn vindt onder meer plaats door kunst- en media-educatie, literatuuronderwijs, maatschappijleer, erfgoed¬educatie en filosofie. De doorlopende leerlijn overbrugt de gehele schoolperiode, is afgestemd op de ontwikkeling van leerlingen en sluit meer dan nu aan bij de hedendaagse veranderende cultuur.

Vertaling naar de praktijk 
SLO neemt de vertaling van het wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk voor haar rekening. Samen met een tiental scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam en Groningen wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van cultuuronderwijs. Hieruit vloeien leerplannen en voorbeeldlesmateriaal voort.

Meer informatie:
- Dr. Barend van Heusden, hoofddocent KCM, Rijksuniversiteit Groningen, tel. 050-3636018, e-mail: b.p.van.heusden@rug.nl 
- Jessica van der Veen, Hoofd Communicatie, SLO, tel. 053-4840234, e-mail: j.vanderveen@slo.nl
- De projectbeschrijving van ‘Cultuur in de Spiegel’ is te vinden op www.rug.nl/staff/b.p.van.heusden

 

Kunsten, Cultuur en Media
Kunsten, Cultuur en Media (KCM) is onderdeel van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek en onderwijs van KCM richt zich op de bestudering van de kunsten en van de maatschappelijke context waarbinnen deze functioneren.

SLO
SLO geeft als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling inhoud aan leren en innovatie in de driehoek tussen overheid, wetenschap en onderwijspraktijk. Haar expertise bevindt zich op het terrein van leerplannen: het omschrijven van doelen, inhouden en organisatie van leren.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...

 • 12 november 2018

  Aletta Westra wint Stimuleringsprijs Autisme 2018

  Aletta Westra wint Stimuleringsprijs Autisme 2018