Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Levenslang tot de dood erop volgt

20 oktober 2008
Het onlangs opgerichte 'Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf' vindt dat niemand het recht op hoop ontzegd mag worden. Voorzitter Wiene van Hattum pleit in het populair wetenschappelijk televisieprogramma Adams Appel van 16 oktober 2008 voor een procedure, waarin na geruime tijd opnieuw wordt gekeken of gevangenisstraf nog wel zin heeft.
Laatst gewijzigd:02 december 2019 15:24

Meer nieuws