Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Levenslang tot de dood erop volgt

20 oktober 2008
Het onlangs opgerichte 'Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf' vindt dat niemand het recht op hoop ontzegd mag worden. Voorzitter Wiene van Hattum pleit in het populair wetenschappelijk televisieprogramma Adams Appel van 16 oktober 2008 voor een procedure, waarin na geruime tijd opnieuw wordt gekeken of gevangenisstraf nog wel zin heeft.
Laatst gewijzigd:02 december 2019 15:24

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.