Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Bankiers Fortis mogen bonus houden

23 oktober 2008
Oscar Couwenberg, hoogleraar rechtseconomie aan de RUG, zegt in een reactie in het Algemeen Dagblad van 23 oktober 2008 dat de ontvangers van een bonus deze altijd nog vrijwillig kunnen afstaan. Per slot van rekening deden de hoogste bazen dat ook om de nationalisatie van hun bank voor elkaar te kunnen krijgen. 'Al zie ik het de meeste bankiers niet snel doen.'
Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 12:48

Meer nieuws