Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Arno van der Vlist hoogleraar Vastgoedontwikkeling

10 oktober 2008

Arno van der Vlist is per 16 september 2008 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Hij bekleedt de leerstoel Vastgoedontwikkeling, een vakgebied dat een steeds prominenter rol krijgt binnen de faculteit. Vastgoedkunde binnen de basiseenheid Economische Geografie richt zich op vastgoedontwikkeling vanuit ruimtelijk perspectief. De RUG heeft hiermee een unieke positie binnen onderwijsen onderzoek naar vastgoed in Nederland. Van der Vlist wordt onder meer betrokken bij de relatief jonge, maar inmiddels populaire masteropleiding Vastgoedontwikkeling. Arno van der Vlist volgt prof.dr. Ed Nozeman op, die in februari 2008 met emeritaat ging.

De huidige praktijk van vastgoedontwikkeling is veelal gericht op het ontwikkelen van concepten en het optimaliseren van het ontwikkelproces. Vanuit economisch gedachtegoed is vastgoedontwikkeling nog veel aanbodgestuurd. Van der Vlist, gespecialiseerd in ruimtelijk economisch onderzoek, wil een bijdrage aan het werkveld leveren in zowel onderwijs als onderzoek aan meer vraaggestuurde ontwikkeling.

Dr. Arno J. van der Vlist (Hardinxveld, 1971) studeerde agrarische economie in Wageningen. Hij promoveerde in 2001 in de economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van der Vlist werkte daarna in de vastgoedwereld bij Kristal Projectontwikkeling NV. Daarnaast heeft hij als universitair docent aan Wageningen Universiteit en LEI gewerkt. Tot voor kort was hij als programmaleider en MT-lid fulltime verbonden aan het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), waar hij onderzoek doet naar productiviteit, competitie, en selectie en gunning in aanbesteding op Bouw en Vastgoed. Ook na zijn aanstelling aan de RUG blijft hij parttime verbonden aan het EIB.

Laatst gewijzigd:27 november 2019 10:31

Meer nieuws