Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dokter worden

14 oktober 2008

Oratie: prof.dr. J.W. Snoek, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Dokter worden

Leeropdracht: Klinisch Onderwijs, in het bijzonder voor de Masteropleiding

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

In de oratie schetst Snoek een historisch overzicht van het onderzoek naar medisch probleemoplossen en een beschrijving gegeven van de huidige stand van kennis over denkstrategieën van dokters. Ook de cognitieve ontwikkeling van medisch student tot dokter komt aan de orde.

Er bestaat een voldoende onderbouwd model van twee verschillende vormen van denken door dokters, niet-analytisch en analytisch redeneren. Dit model sluit nauw aan bij een momenteel in de belangstelling staand denkmodel in de cognitieve en sociale psychologie. Dat model voorziet in twee functioneel en wellicht structureel gescheiden denksystemen, waarbij het eerste systeem betrekking heeft op snelle, onbewuste mobilisatie van ervaringskennis, terwijl in het tweede systeem gebruik wordt gemaakt van expliciete, bewuste redeneerprocessen.

Snoek betoogt in zijn oratie dat het wellicht vruchtbaar is om het bestaan van een derde systeem te postuleren, dat voorziet in toepassing van intuïtieve heuristische methoden in situaties die onzeker maar niet onbekend zijn. In dit verband wordt aandacht geschonken aan de theorieën over intuïtie van wijlen prof.dr. A.D. de Groot (in 1989 de promotor van Snoek), de psycholoog die wereldberoemd werd met zijn onderzoeken over schaakdenken.

Verder besteedt Snoek aandacht aan de ontwikkeling van expertise middels doelbewuste oefening (deliberate practice) en de betekenis van talent. Hij benadrukt dat de kwaliteit van begeleiding van coassistenten op de werkvloer cruciaal is voor de ontwikkeling van hun klinische competentie. Daarom vindt Snoek het cruciaal om te investeren in de opleiding en motivatie van hun begeleiders, de klinische docenten.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 20 september 2018

  Koninklijke onderscheiding voor professor dr. Cisca Wijmenga

  Cisca Wijmenga, hoogleraar humane genetica aan de Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG, kreeg woensdag 19 september uit handen van locoburgemeester Ton Schroor van de gemeente Groningen een koninklijke onderscheiding. Wijmenga is benoemd tot Ridder...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...