Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dokter worden

14 oktober 2008

Oratie: prof.dr. J.W. Snoek, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Dokter worden

Leeropdracht: Klinisch Onderwijs, in het bijzonder voor de Masteropleiding

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

In de oratie schetst Snoek een historisch overzicht van het onderzoek naar medisch probleemoplossen en een beschrijving gegeven van de huidige stand van kennis over denkstrategieën van dokters. Ook de cognitieve ontwikkeling van medisch student tot dokter komt aan de orde.

Er bestaat een voldoende onderbouwd model van twee verschillende vormen van denken door dokters, niet-analytisch en analytisch redeneren. Dit model sluit nauw aan bij een momenteel in de belangstelling staand denkmodel in de cognitieve en sociale psychologie. Dat model voorziet in twee functioneel en wellicht structureel gescheiden denksystemen, waarbij het eerste systeem betrekking heeft op snelle, onbewuste mobilisatie van ervaringskennis, terwijl in het tweede systeem gebruik wordt gemaakt van expliciete, bewuste redeneerprocessen.

Snoek betoogt in zijn oratie dat het wellicht vruchtbaar is om het bestaan van een derde systeem te postuleren, dat voorziet in toepassing van intuïtieve heuristische methoden in situaties die onzeker maar niet onbekend zijn. In dit verband wordt aandacht geschonken aan de theorieën over intuïtie van wijlen prof.dr. A.D. de Groot (in 1989 de promotor van Snoek), de psycholoog die wereldberoemd werd met zijn onderzoeken over schaakdenken.

Verder besteedt Snoek aandacht aan de ontwikkeling van expertise middels doelbewuste oefening (deliberate practice) en de betekenis van talent. Hij benadrukt dat de kwaliteit van begeleiding van coassistenten op de werkvloer cruciaal is voor de ontwikkeling van hun klinische competentie. Daarom vindt Snoek het cruciaal om te investeren in de opleiding en motivatie van hun begeleiders, de klinische docenten.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 19 februari 2019

  Microbioom heeft directe invloed op suikerstofwisseling en diabetesrisico

  Het microbioom, de micro-organismen in onze darmen, heeft een directe invloed op de suikerstofwisseling en het risico op diabetes. Onderzoekers van onder meer het Universitair Medisch Centrum Groningen en de universiteit van Oxford (VK) tonen dit aan...

 • 12 februari 2019

  UMCG start onderzoek naar tevredenheid vrouwen over hun borsten

  Drie afdelingen van het UMCG starten een onderzoek naar de tevredenheid van vrouwen over hun borsten. Het gaat hierbij om vrouwen die nooit geopereerd of behandeld zijn aan hun borsten. Met de resultaten van dit onderzoek wil de afdeling plastische...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...