Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Authentiek verbinden

06 oktober 2008

Promotie: mw. M. Raaijmakers, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Authentiek verbinden

Promotor(s): prof.dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Managers moeten authentiek gedrag tot norm verheffen

De toenemende diversiteit op de werkplek stelt veel bedrijven voor een complexe en spannende opgave. Het belangrijkste doel van het promotieonderzoek van Mirea Raaijmakers is bij te dragen aan het vinden van strategieën en interventies voor effectief diversiteitsmanagement. Ze deed dat door het onderzoeken van specifieke psychologische factoren en processen die gerelateerd zijn aan het bevorderen en managen van diversiteit.

Centraal stond de positieve bijdrage van gezamenlijkheid (team-identiteit), omdat het zoeken naar ‘dat wat ons bindt’ cruciaal lijkt in een werkomgeving waar verschillen tussen collega’s toenemen of meer zichtbaar worden. Deze positieve bijdrage van een sterke teamidentiteit bleek echter niet vanzelfsprekend te zijn. Zo bevestigen de resultaten van deze dissertatie de verwachting dat de positieve impact van een sterke teamidentiteit bepaald wordt door specifieke persoonlijkheidseigenschappen en een specifiek werkklimaat.

Raaijmakers concludeert dat vooral voor medewerkers die laag scoren op de persoonlijkheidseigenschappen Emotionele Stabiliteit en Open-mindedness een sterke teamidentiteit bijdraagt aan de effectiviteit van organisaties. Voor deze laagscorende, meer kwetsbare groep lijkt een sterke teamidentiteit een alternatieve bron om de onzekerheid en stress gerelateerd aan diversiteit te verminderen.

Tevens toont Raaijmakers aan dat alleen wanneer er sprake is van een werkklimaat waarin authentieke emoties erkend worden, een sterke teamidentiteit van toegevoegde waarde is voor organisaties. Meer specifiek bleek namelijk dat juist voor etnische minderheden ruimte voor authenticiteit als randvoorwaarde van gezamenlijkheid van belang lijkt voor de werktevredenheid van deze groep medewerkers.

Voor de meerderheidsgroep Nederlandse mannen is ruimte voor authenticiteit als randvoorwaarde van gezamenlijkheid juist van belang als het gaat om positieve attitudes en keuzes ten aanzien van diversiteit. Volgens Raaijmakers is dit resultaat opmerkelijk bekend is dat de meerderheidsgroep doorgaans behoudend reageert op diversiteit. Diversiteitsmanagement lijkt daarom vooral gebaat bij het creëren en onderhouden van een authentieke verbinding tussen medewerkers. “Alleen als Nederlandse mannen authentiek gedrag als norm hanteren, heeft diversiteit in organisaties een kans”, aldus Raaijmakers.

Mirea Raaijmakers (Groningen, 1974) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte het onderzoek als organisatieadviseur bij het centrum voor kennis en communicatie van de Belastingdienst. Het werd gefinancierd door de Belastingdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws