Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Voorlichtingsdag voor aankomende studenten

RUG verwacht 5000 bezoekers
28 oktober 2008

Alle zestig bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) presenteren zich op vrijdag 31 oktober 2008 aan aankomende studenten, in een doorlopend programma van 9.30-17.00 uur.

Naast de presentaties over de bacheloropleidingen zijn er lezingen over thema’s als onderwijskwaliteit en niveaudifferentiatie; loting; wonen in Groningen; studeren met een functiebeperking; studentenleven; en het verschil tussen hbo en wo. Een uitgebreide informatiemarkt en een inloopspreekuur van de studentendecanen completeren het programma. Het evenement vindt plaats in de binnenstad van Groningen, in het Academiegebouw, het Harmoniecomplex en bioscoop Pathé.

Programma voorlichtingsdag

De bezoekers kunnen informatie verzamelen over alle studies die hen interesseren, door het volgen van inleidingen van een half uur die elke studie minimaal twee keer aanbiedt. Daarin komen vragen aan bod als: wat zijn de profieleisen? hoe is de studie opgebouwd? welke masters kun je volgen na het afronden van deze bachelor? en wat zijn de beroepsperspectieven? Ook is het gedurende de hele dag mogelijk om uitgebreid individueel van gedachten te wisselen met studenten, docenten en studieadviseurs.

Het lezingenprogramma over thema’s die met studeren en student-zijn te maken hebben, kent de volgende titels: loting; onderwijskwaliteit en niveaudifferentiatie; tijdens je studie naar het buitenland?; sport en cultuur; wonen in Groningen; het verschil tussen hbo en wo; studentenleven; en studeren met een functiebeperking. Verder staat er een informatiemarkt op het programma, waarop o.a. de IB-Groep, IN Studentenhuisvesting, het Studenten Service Centrum, studentenorganisaties als de ACLO, de USVA en de KEI en een groot aantal studentenverenigingen zich presenteren.

Nieuw dit jaar is het inloopspreekuur van de studentendecanen, waar scholieren en/of hun ouders die even rustig willen praten over bijvoorbeeld studiekeuze, geldzaken of studeren met een functiebeperking de hele dag terecht kunnen.

Bachelor- en masteropleidingen

Studenten aan Nederlandse universiteiten volgen eerst een driejarige bacheloropleiding en stromen dan door naar een (meer specialistische) masteropleiding van 1 of 2 jaar. De voorlichtingsdag van 31 oktober a.s. is in principe een bachelorvoorlichtingsdag, bedoeld voor vwo-bovenbouwleerlingen. De zestig Groningse bacheloropleidingen besteden in hun voorlichting echter wel degelijk aandacht aan de meest voor de hand liggende vervolgmasters. De masteropleiding journalistiek, die niet direct verbonden is aan één bepaalde bachelor, presenteert zich door middel van een eigen inleiding. Ook over de master energie- en milieuwetenschappen is om die reden apart informatie te verkrijgen.

University of Groningen Honours College

Volgend studiejaar start de RUG met het University of Groningen Honours College, een verzwaard programma met verdiepende en verbredende trajecten voor de ambitieuze student die meer wil en kan (45 studiepunten extra in de bachelorfase). Dit traject start in het 2e semester van de propedeuse en loopt door tot en met het derde jaar. De bedoeling is, dat 5 tot 10 procent van de studenten instroomt in zo’n verzwaard honourstraject. Tijdens de voorlichtingsdag zal hier in de lezing “Onderwijskwaliteit en niveaudifferentiatie” aandacht aan worden besteed.

Duitse aankomende studenten

Ook Duitse aankomende studenten kunnen alles te weten komen over hun mogelijkheden om een studie in Groningen te volgen. Voor een groeiend aantal Duitse aankomende studenten is Groningen namelijk een aantrekkelijke studiestad. Speciaal voor hen staat er een Duitstalige lezing op het programma en op de informatiemarkt staat ons D-team voor hen klaar: Duitse studenten die hier al studeren en uit eigen ervaring kunnen vertellen over studeren in Groningen.

Noot voor de pers

-  Voor meer informatie en aanmelding voor de voorlichtingsdag: www.rug.nl/studiekiezers, studiekiezers@rug.nl of 050-3639011.

-  Nadere inlichtingen: Joke Jalvingh, tel. (050) 363 9010 (werk)

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...