Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen start komend studiejaar met Honours College voor excellente studenten

28 oktober 2008

De Rijksuniversiteit Groningen biedt vanaf volgend collegejaar excellente studenten universiteitsbreed de mogelijkheid een verzwaard programma te volgen. De universiteit zet daarvoor het University of Groningen Honours College op. Het Honours College biedt zeer goede, ambitieuze studenten de gelegenheid om naast hun reguliere studie een zwaarder traject te volgen, met verdiepende én verbredende onderdelen. 

Goede en gemotiveerde studenten konden bij een aantal faculteiten al verdiepende honoursprogramma’s volgen. Dat bestaande concept krijgt nu een aanvulling in de vorm van een onderwijsprogramma waarin extra onderwijs binnen het eigen vakgebied (verdieping) wordt gecombineerd met een speciaal onderwijsprogramma waarin de student kennis kan maken met verschillende andere disciplines (verbreding). Om toegelaten te worden tot de honourstrajecten, moet een student een selectieprocedure doorlopen; cijfers en motivatie zijn daarbij van belang.

Studenten willen weer excelleren

Met het Honours College wil de universiteit de beste studenten de mogelijkheid bieden zich optimaal te ontplooien. En daar is behoefte aan. Mw. Jenneke Bosch-Boesjes, dean van het Honours College, is al betrokken bij een soortgelijk project bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. “Je ziet dat studenten weer willen excelleren. Bij rechten was er zo veel animo en goed aanbod dat er nu twee parallelle honourstrajecten zijn. Voor zulke studenten willen we nu structureel iets extra’s doen in de hele universiteit. De universiteit vindt het belangrijk elke student passend onderwijs te bieden.” De bedoeling is dat vijf tot tien procent van de studenten instroomt in een honourstraject.

Extra programma van 45 ECTS

In de verzwaarde bacheloropleiding kan een student 45 ECTS (studiepunten) extra halen in een periode van drie jaar, bovenop de in drie jaar regulier haalbare 180 ECTS. Het honourstraject kent verdiepende en verbredende onderdelen. Ter afsluiting volgt een collegecyclus waarin de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal staat en waarin onderwerpen als leiderschap en organisatie aan bod komen. Het traject begint in het tweede semester van de propedeuse en loopt door tot en met het derde jaar.

Onderdeel van de eigen opleiding

Het Honours College wijkt af van het model van het UniversityCollege bij sommige andere universiteiten. Bij de Rijksuniversiteit Groningen blijven de excellente studenten binnen de eigen opleiding en vormen ze niet een afgescheiden groep. Een voordeel, aldus Bosch-Boesjes. “De honours-studenten volgen ook de reguliere vakken en daar kunnen ze de ‘normale’ studenten weer inspireren. Die wisselwerking vinden we zeer belangrijk.”

Start komend collegejaar

De verzwaarde programma’s gaan komend collegejaar van start. De verdere voorbereidingen van het Honours College vinden dit academisch jaar plaats. Dean van het Honours College wordt mw. Jenneke Bosch-Boesjes, momenteel directeur onderwijs bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid en vaak betrokken bij eerdere onderwijsvernieuwingsprojecten.

Meer informatie

 

 

  

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27
printView this page in: English

Meer nieuws