Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Training interculturele vaardigheden voor allochtoon én autochtoon

20 oktober 2008

Het integratiedebat richt zich op dit moment vooral op allochtonen, maar bij effectieve integratie zijn twee partijen betrokken: allochtonen én autochtonen. Verder staat bij de ‘inburgering’ van nieuwkomers in Nederland vooral het verwerven van kennis van de Nederlandse taal en de samenleving centraal. Er wordt voor zowel allochtoon als autochtoon nauwelijks aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden om goed in onze multiculturele samenleving te opereren. Voor een constructief contact tussen beide groepen is het essentieel dat ze beschikken over vaardigheden die de sociale cohesie kunnen bevorderen. Hoe ga je om met collega’s uit verschillende culturen of met afwijkende man-vrouwrollen? En wat doe je als er conflicten ontstaan?

Het project Interculturele EffectiviteitsTraining (IET-A) heeft als doel een multimediaal trainingsinstrument te ontwikkelen, gericht op het verhogen van de vaardigheden van zowel allochtonen als autochtonen om effectief om te gaan met interculturele situaties.

Concrete probleemsituaties
Er zal gewerkt worden met een serie concrete probleemsituaties die mensen kunnen tegenkomen in interculturele contacten in het maatschappelijke, persoonlijke en professionele domein. Daarbij geven de cursisten aan hoe zij zouden reageren in die situatie. Op basis van de antwoorden krijgen de cursisten een score op hun interculturele vaardigheden. Daarna krijgt de deelnemer feedback vanuit het programma waarin uitgelegd wordt van welke aard een reactie had kunnen zijn om de beschreven situatie tot een goed einde te brengen.

Toetsing
Implementatie van de training vindt plaats bij de dertig verschillende maatschappelijke instellingen. In de implementatiefase en tijdens een follow-up periode wordt getoetst in hoeverre de training het gewenste effect heeft. Het totale implementatie- en evaluatietraject beslaat vier jaar.

Het project wordt gefinancierd door het Oranje Fonds en zal worden uitgevoerd vanuit het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid is een multidisciplinair en interuniversitair onderzoeksinstituut dat ernaar streeft om door middel van wetenschappelijk onderzoek inzicht te verschaffen in de manier waarop een sociaal weerbare samenleving gecreëerd kan worden waarin de perspectieven en identiteiten van verschillende culturele groepen geïntegreerd zijn en deze groepen positieve relaties met elkaar onderhouden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws