Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Random effects models for directed graphs with covariates

11 september 2008

Promotie: B.J.H. Zijlstra, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Random effects models for directed graphs with covariates

Promotor(s): prof.dr. T.A.B. Snijder

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Statistisch model voor de analyse van sociale netwerken verbeterd

Een sociaal netwerk wordt gevormd door een groep actoren en hun onderlinge relaties. Het p2 model is een statistisch model voor de analyse van dichotome sociale netwerkdata met behulp van verklarende variabelen. Hiermee kan bijvoorbeeld getoetst worden of het waarschijnlijker is dat twee actoren met een gezamenlijke eigenschap een onderlinge relatie hebben of niet.

Het p2 model stelt speciale eisen aan het schattingsalgoritme omdat individuele verschillen in het zenden van relaties (activiteit) en ontvangen van relaties (populariteit) door middel van random effecten worden gemodelleerd. Omdat iedere actor zowel relaties zendt als ontvangt, ontstaat een gekruist genest patroon van random effecten. Voor het p2 model nieuw ontwikkelde Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algoritmes blijken schattingen te geven met slechts een kleine systematische afwijking en de geschatte intervallen blijken adequaat.

Gebruik makend van de nieuwe MCMC algoritmes, wordt een multilevel p2 model voorgesteld voor de analyse van meerdere onafhankelijke netwerken die verondersteld worden representatief te zijn voor een bepaalde populatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer netwerken in verschillende schoolklassen worden geobserveerd. Daarnaast wordt ook een multivariaat p2 model voorgesteld voor de analyse van meerdere netwerken die geobserveerd zijn bij dezelfde groep van actoren, zoals bijvoorbeeld netwerken van vriendschap en advies onder collega's. Tot slot worden verschillende benaderingen van Bayesiaanse modelselectie voor het p2 model onderzocht.

De hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn geïmplementeerd in een module in StOCNET, een gratis verkrijgbaar softwarepakket, wat al verschillende onderzoekers in staat gesteld heeft om hun netwerkdata met het model te analyseren.

 

Bonne Zijlstra (Winschoten, 1976) studeerde psychologie en pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed zijn promotieonderzoek, gefinancierd door NWO, bij afdeling Statistiek en Meettheorie van de RUG. Zijlstra is nu docent/ onderzoeker bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws