Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Pointing to the future: new insights into elementary visuomotor processes in typically developing and preterm born children

11 september 2008

Promotie: K.M.S.A. van Braeckel, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Pointing to the future: new insights into elementary visuomotor processes in typically developing and preterm born children

Promotor(s): prof.dr. J.M. Bouma

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Visuomotorische processen bij te vroeg geboren kinderen

Dankzij technologische vooruitgang in de medische wereld overleven in Nederland jaarlijks ca. 3000 baby’s ernstige prematuriteit (zwangerschapsduur < 33 weken), waarvan de minderheid een hersenverlamming ontwikkelt. De meerderheid van deze baby’s heeft geen ernstige medische complicaties rond de geboorte. Echter, follow-up onderzoek laat zien dat deze kinderen toch subtiele cognitieve en neuropsychologische problemen ervaren. In dit proefschrift worden de processen betrokken bij een van die problemen, nl. de visuomotoriek, op elementair niveau bij prematuur geboren kinderen zonder ernstige complicaties onderzocht. Visuomotoriek houdt alle motorische acties in onder begeleiding van visuele informatie, zoals reiken en grijpen, maar vormt ook onderdeel van handelingen zoals schrijven, en veters en knopen dichtmaken.

In de eerste studie werd gevonden dat de vaak gerapporteerde visuomotorische problemen bij prematuur geboren kinderen samenhangen met een beperking van elementaire visuomotorische processen. De resultaten van de tweede studie suggereren dat de ontwikkeling van deze processen bij sommige prematuur geboren kinderen anders verloopt en bij anderen met een jaar vertraging. Deze resultaten zijn verrassend gegeven dat de onderzochte processen reeds vanaf de geboorte geoefend worden, en gegeven dat deze kinderen geen ernstige neurologische problemen hebben. Ze suggereren dat er grenzen zijn aan hersenplasticiteit bij kinderen met een ongewone medische geschiedenis rond de geboorte.

In de laatste twee studies onderzochten we bewegingsadaptaties, die meer ecologisch relevant zijn dan de bewegingen onderzocht in het leeuwendeel van gepubliceerde onderzoeken. Een, opnieuw verrassend, resultaat van deze studies was dat prematuur geboren kinderen behoorlijk goed in staat zijn eenvoudige bewegingsadaptaties uit te voeren, ondanks hun beperking van elementaire visuomotorische processen onderliggend aan deze adaptaties.

Tenslotte wordt in de Discussie een proces van bedreiging van hersenontwikkeling beschreven dat een basis kan vormen voor de cognitieve en neuropsychologische problemen, die vaak gevonden worden bij prematuur geboren kinderen zonder ernstige hersenletsels rond de geboorte.

 

Koen van Braeckel (Gent, 1977) studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Neuropsychologie/Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2007 werkt hij als onderzoeker aan de afdeling Neonatologie van de Beatrix Kinderkliniek van het UMCGroningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 16 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...

 • 13 maart 2018

  Auke Hulst wordt gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen

  Schrijver en muzikant Auke Hulst wordt de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. In drie lezingen en een openbaar interview met hoogleraar moderne letterkunde Mathijs Sanders zal hij zich komend najaar onder de noemer ‘zwemmen in brak...