Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

'Groninger braindrain? Geen probleem!'

29 september 2008

Ruim de helft van de Groningse afgestudeerden vertrekt uit het Noorden om elders te gaan werken, terwijl maar veertig procent van de studenten afkomstig is van buiten het Noorden. Van de economen en bedrijfskundigen vertrekt zelfs ruim driekwart, vooral naar de Randstad. Dáár zijn de traineeships bij grote werkgevers. Is deze 'braindrain' uit het Noorden erg? Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk vindt van niet, en beargumenteert deze stelling in een nieuwe video op het discussieforum Kennisdebat .

In de webcast vertelt student Elisa van de Berg daarnaast over haar onderzoek naar het imago van de noordelijke arbeidsmarkt en beschrijft de afgestudeerd bedrijfskundige Louis Feitsma zijn zoektocht naar een baan in het Noorden.

Passende banen partners groter probleem

Bij studies als economie en bedrijfskunde zijn het vaak de beste studenten die vertrekken: weg kennis. “Maar deze kennisvlucht uit het Noorden is geen probleem”, zegt prof. dr. Jouke van Dijk. “Het is beter dat ze weggaan, dan dat ze hier werkloos blijven. In de jaren negentig had de stad Groningen de hoogstopgeleide werklozen van het land. Bovendien vertrekken bij andere studierichtingen dan bedrijfskunde en economie veel minder mensen en blijven de beste studenten juist.”

Volgens Van Dijk speelt het probleem meer wanneer mensen die na een aantal jaren werken met hun partner weer terug willen naar het Noorden. “Zij kunnen geen passende baan vinden voor beide partners. Ze komen dan maar niet of gaan snel weer weg. Dát is een groter probleem dan de braindrain.”

Imago noordelijke arbeidsmarkt

Student Elisa van de Berg onderzoekt voor haar afstuderen het imago van de arbeidsmarkt in het Noorden. Zij concludeert dat mensen eventueel wel naar het Noorden willen komen, maar dat er niet voldoende banen zijn. Een probleem dat de net afgestudeerde Louis Feitsma herkent. Hij is klaar met zijn studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn vriendin heeft hier al een baan gevonden, híj is nog op zoek. Dat is niet zo eenvoudig. Hij wil graag hier blijven, maar overweegt om op termijn toch een baan in het Westen te gaan zoeken.

Meer  informatie

- Prof. dr. Jouke van Dijk, tel. 050 – 363 37 65, e-mail jouke.van.dijk@rug.nl, www.joukevandijk.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:18

Meer nieuws