Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

‘Milieukeur’ sleutel tot transparantie duurzame landbouw

08 september 2008

Duurzaam is een trend, ook in de landbouw. Biologische boeren worden hiervoor beloond in de vorm van belastingvoordelen, subsidies en hogere prijzen voor producten. Er zijn boeren die ook duurzame initatieven ontplooien, maar niet biologisch zijn. Hoe maak je deze duurzaamheid transparant? ‘Milieukeur’, het keurmerk van de Stichting Milieukeur, zou een sleutel tot certificering van duurzaamheid in de grondgebonden landbouw kunnen zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Bedrijfskundestudent Louis Feitsma onderzocht hoe duurzaamheid in de grondgebonden landbouw transparant gemaakt kan worden. Hij stelde daarvoor een aantal criteria op zoals: is het certificeringsschema gericht op certificering van primaire agrarische productie en staat duurzaamheid niet per definitie voor biologisch of biologisch dynamisch? Van de tien instanties bleken Global GAP en Stichting Milieukeur het beste aan te sluiten bij de criteria.  

Duurzame productie als uitgangspunt

Global GAP richt zich primair op het waarborgen van voedselveiligheid. Dit kan een goed uitgangspunt zijn voor een duurzaam bedrijf. ‘Milieukeur’neemt duurzame productie als uitgangspunt. Global GAP en ‘Milieukeur’ werden verder inhoudelijk vergeleken op de mogelijkheid om voor transparantie te zorgen. In totaal onderzocht Feitsma 52 punten. Hij keek naar certificeringsvoorschriften als: is er een bemestingsplan en gebruikt het bedrijf groene stroom? Uiteindelijk bleek ‘Milieukeur’ het geschiktst om voor transparantie in de grondgebonden landbouw te zorgen.  

Ook benchmark buiten de landbouw

Feitsma voerde eveneens een benchmark uit naar duurzaamheidscertificering buiten de grondgebonden landbouw. Hij vergeleek de certificering van duurzame bossen, palmolie, soja en tropisch regenwoud. Alle instanties hechten veel waarde aan de maatschappelijke inbedding van hun systeem. Opvallend is dat er weinig aandacht is voor de duurzaamheid van machines, gebouwen en infrastructuur die gebruikt worden bij de productie.

Meer informatie

-  drs. Tamara Slief, coördinator Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, tel. (050) 363 37 95, e-mail ebwinkel@rug.nl

- Rapportgegevens: Louis Feitsma, ‘Duurzaam maar niet biologisch. Certificeren van duurzaamheid in de grondgebonden landbouw’, EC 184, Groningen: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, 2008.

Laatst gewijzigd:30 november 2017 16:12
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Als online consument switcht van smartphone naar pc is de aankoop nabij

  De smartphone speelt een niet te onderschatten rol bij ons online shoppen. Veel consumenten beginnen hun zoektocht op een telefoon of tablet, raken overtuigd van een product en stappen daarna over naar een minder mobiel apparaat (zoals pc of laptop)...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.