Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Eerste tijdschrift voor scholierenonderzoek verschijnt

08 september 2008

Nu het schooljaar 2008/2009 begint, ontvangen alle middelbare scholen in Nederland een nieuw tijdschrift: JONGgeleerd, tijdschrift voor scholierenonderzoek. Hierin presenteren Havo- en Vwo-leerlingen het onderzoek dat ze deden in het kader van hun profielwerkstuk. Op initiatief van de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen is hun werk in dit tijdschrift gebundeld. Medewerkers van de Scholierenacademie selecteerden de beste artikelen en voerden de redactie van het nieuwe tijdschrift, dat één keer per jaar zal verschijnen.

Deze eerste editie van JONGgeleerd bevat acht artikelen van leerlingen uit het hele land in verschillende vakgebieden. Het toont daarmee de gevarieerdheid van wetenschap, van kunst tot economie, van gezondheid tot taal. In het totaal grepen 14 leerlingen de kans om een eerste populair-wetenschappelijke artikel op hun naam te schrijven. Maar ook voor docenten kan het tijdschrift een rol van betekenis spelen. Ze kunnen er gebruik van maken om de nieuwe lichting eindexamenkandidaten op ideeën te brengen en zo het profielwerkstuk een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. Eén van de begeleidende docenten in JONGgeleerd stelt met trots: “Ik heb wederom bevestigd gezien dat enthousiasme, interesse en ontvankelijkheid een (jonge) onderzoeker in staat stellen om bergen te verzetten.”

Van Joden, Christenen en de pest tot lichtvervuiling in Amsterdam
Drie leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium uit Groningen publiceren de resultaten van hun onderzoek in het artikel De Joden weggepest? Ze combineerden een historisch onderzoek naar Joodse rituelen en de relatie tussen Joden en Christenen ten tijde van de grote Middeleeuwse pestepidemieën met een biologisch experiment naar de verspreiding van bacteriën. Dat deze bijzondere combinatie van alfa- en bètawetenschappen veel mensen aanspreekt, bleek wel uit het feit dat deze leerlingen in april 2008 de publieksprijs wonnen bij de uitreiking van de RUG-profielwerkstukprijzen.
Een ander artikel bericht over de mogelijkheden voor Amsterdam om energie te besparen door straat- en etalageverlichting te reduceren. Deze leerlingen van het Sint Ignatius Gymnasium uit Amsterdam behandelen dit actuele onderwerp met een opvallend vlotte pen. Bijzondere bijdragen zijn ook de artikelen van leerlingen die in opdracht van Worldschool een onderzoek uitvoerden. Zij verdiepten zich in onderzoeksvragen van mensen uit ontwikkelingslanden.

Noot voor de pers

redactieleden:
Karien Ballast, 050-363 3390, k.ballast@rug.nl
Saskia Visser, 050-3635271, s.j.visser@rug.nl

Inhoudsopgave JONGgeleerd 2008:
- Bedorven vlees eten?!, Christine Lamberti en Afra Levens, Praedinius Gymnasium Groningen
- Breien voor een beter leven, Ilona Jankovits, Cals College, Nieuwegein
- Amsterdam lichtpunt in broeikaseffect?, Jan Philip Sass en Daniël Pinchasik, Sint Ignatius Gymnasium, Amsterdam
- Begrijpen de Europeanen elkaar nog?, Angela de Bruin, Pax Christi College, Druten
- De schaduwzijde van bling-bling, Monique Boerefijn, Ashram College, Alphen aan de Rijn
- Geen hersenen op het menu, Christa Blokhuis, Christine Bruggeman en Kristel Schoonderwoerd, Junior College, Utrecht
- De joden weggepest?, Jorien Rippen, Esther van Wijk, Ava van der Woude, Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen
- Het museum van de 100 dagen, Saskia Quené, Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, Den Haag

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 14:42

Meer nieuws