Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rapport: Duurzaam maar niet biologisch

Stichting Milieukeur sleutel tot transparantie duurzame landbouw
02 september 2008

Duurzaam is een trend, ook in de landbouw. Biologische boeren worden hiervoor beloond in de vorm van belastingvoordelen, subsidies en hogere prijzen voor producten. Er zijn boeren die ook duurzame initatieven ontplooien. Zij zijn echter niet biologisch. Hoe maak je deze duurzaamheid transparant? De Stichting Milieukeur zou een sleutel tot certificering van duurzaamheid in de grondgebonden landbouw kunnen zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van de wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

 

Bedrijfskundestudent Louis Feitsma onderzocht hoe duurzaamheid in de grondgebonden landbouw transparant gemaakt kan worden. Hij stelde daarvoor een aantal criteria op zoals: is het certificeringsschema gericht op certificering van primaire agrarische productie en staat duurzaamheid niet per definitie voor biologisch of biologisch dynamisch? Van de tien instanties bleken Global GAP en het Milieukeurmerk het beste aan te sluiten bij de criteria.

 

Global GAP richt zich primair op het waarborgen van voedselveiligheid. Dit kan een goed uitgangspunt zijn voor een duurzaam bedrijf. De Stichting Milieukeur neemt duurzame productie als uitgangspunt. Global GAP en Stichting Milieukeur werden verder inhoudelijk vergeleken op de mogelijkheid om voor transparantie te zorgen. In totaal onderzocht Feitsma 52 punten. Hij keek naar certificeringsvoorschriften als: is er een bemestingsplan en gebruikt het bedrijf groene stroom? Uiteindelijk bleek Milieukeurmerk het meest geschikt om voor transparantie in de grondgebonden landbouw te gaan zorgen.

 

Feitsma voerde eveneens een benchmark uit naar duurzaamheidscertificering buiten de grondgebonden landbouw. Hij vergeleek de certificering van duurzame bossen, palm-olie, soja en tropisch regenwoud. Alle instanties hechten veel waarde aan de maatschappelijke inbedding van hun systeem. Opvallend is dat er weinig aandacht is voor de duurzaamheid van machines, gebouwen en infrastructuur die gebruikt worden bij de productie.

 

De groep agrariërs die betoogt dat een gedeelte van hun activiteiten ook duurzaam zijn, raadt Feitsma aan in contact te treden met de Stichting Milieukeur. Er liggen mogelijkheden voor agrariërs uit de grondgebonden landbouw die willen investeren in duurzaamheid.

 

Noot voor de pers:

Informatie over het onderzoek:

- drs. Tamara Slief,coördinator Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, tel. (050) 3633795, e-mail somar@rug.nl

Rapportgegevens:

Louis Feitsma, Duurzaam maar niet biologisch. Certificeren van duurzaamheid in de grondgebonden landbouw, EC 184, Groningen: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, 2008.

Gratis download

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:41

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...