Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

NWO kent Veni- en Vidi-subsidies toe

05 augustus 2008

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan zes jonge Groningse onderzoekers een zogeheten Veni-subsidie toegekend. Bovendien krijgen acht excellente wetenschappers van de RUG en het UMCG een Vidi-subsidie.

De Veni-subsidie bedraagt maximaal 208.000 euro per onderzoeker en heeft een looptijd van drie jaar. Vidi-onderzoekers krijgen maximaal 600.000 euro. Hiermee kunnen ze vijf jaar lang een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en één of meer onderzoekers aanstellen..

Vernieuwingsimpuls
De Veni- en Vidi-subsidie zijn twee subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls (www.nwo.nl/vernieuwingsimpuls). Er is nog twee andere varianten: de Vici-subsidie voor zeer ervaren onderzoekers en de Rubicon-subsidie waarmee pas gepromoveerde onderzoekers twee jaar ervaring kunnen opdoen in het buitenland. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Veni’s

Watching two-dimensional matter move
Dr. F. (Fabrizio) Carbone (m) 20-04-1976, Novi Ligure (Italië), RUG - Zernike Institute for Advanced Materials
The vibrations, breaking and forming of chemical bonds happen in femtoseconds. In this project we will look at the motion of atoms during such transformations of chemical bonds in 2-dimensional materials (one atom thick layers) with spatial and temporal resolution.

De negatieve spiraal van sociaal-economische positie en psychopathologie
Dr. M. (Martijn) Huisman (m) 20-09-1975, Spijkenisse, UMCG - Psychiatrie
Kinderen uit een lager sociaal-economisch milieu kampen vaker met psychische stoornissen. Dit onderzoek gaat na of deze stoornissen vervolgens een negatieve invloed hebben op de eigen sociaal-economische positie van deze kinderen, waardoor er als het ware een negatieve spiraal ontstaat.

Piepjes in het oor
Dr. ir. D.R.M. (Dave) Langers (m) 09-07-1973, Stramproy, UMCG - KNO
Veel mensen horen piepjes in hun oren zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. De oorzaak hiervoor moet vaak in de hersenen gezocht worden. Dit onderzoek gaat na wat er mis gaat in de hersenen van dergelijke patienten waardoor ze deze fantoomgeluidjes horen.

Ziekte, afweer en eilandleven
Dr. K.D. (Kevin) Matson (m) 19-10-1974, Raleigh (Verenigde Staten), RUG - Dieroecologie
Eilanden zijn natuurlijke laboratoria voor de studie van evolutie. Biologen denken dat op eilanden minder ziekten rondwaren dan op het vasteland. Dit project vergelijkt de kans op ziekte en de afweersystemen van eiland- en continentale vogelpopulaties. Dit vergroot ons inzicht in de evolutie van afweersystemen.

Violation of mirror-symmetry in atoms
Dr. B.K. (Bijaya) Sahoo (m) 02-05-1977, Niladripur (India), RUG - Kernfysisch Versneller Instituut
Short-ranged weak interactions between the nucleus and the electrons in atoms result in a small violation of mirror (left-right) symmetry. Combined theoretical and experimental studies of this phenomenon can lead to important new insights into the fundamental building blocks of matter.

Hiërarchisch taalgebruik
Dr. P.J.F. (Peter) de Swart (m) 23-08-1981, RUG - Center for Language and Cognition Groningen,
Veel talen rangschikken de elementen in een zin op basis van hun betekenis. Dit project onderzoekt of er ook in Nederlandse zinnen sporen van zo'n rangschikking te vinden zijn. De onderzoeker kijkt hiervoor naar zowel taalproductie als taalbegrip.

Vidi's

Vrienden worden met fibronectine
Dr. W. (Wia) Baron (v) 18-04-1969, Groningen, UMCG - Celbiologie
Het eiwit fibronectine is nodig voor het herstel van myelineschade in het centraal zenuwstelsel. Bij mensen met multiple sclerose klontert fibronectine samen, waardoor herstel niet meer plaatsvindt. Onderzocht wordt hoe deze pathologische vorm van fibronectine ontstaat en hoe het kan worden afgebroken.

De wereld van de kleine moleculen
Dr. R. (Rainer) Breitling (m) 25-06-1971, Laatzen (Duitsland), RUG - Bioinformatica
Ieder levend wezen is altijd druk bezig met het maken en afbreken van talloze kleine moleculen. Hoe verloopt dit stofwisselingsproces nu precies? De onderzoekers gaan nieuwe bioinformatica methoden ontwikkelen om deze wonderlijke wereld nauwkeurig in kaart te brengen.

De katalysator van de toekomst
Dr. I. (Ignacio) Melián-Cabrera (m), 11-06-1973, Santa Cruz de Tenerife (Spanje), RUG - Katalyse
Poreuze katalysatoren worden op grote schaal toegepast in de industrie. Nieuw ontwikkelde materialen zijn echter vaak niet stabiel en verliezen hun poriestructuur tijdens calcinatie/activering. Wij gaan een geavanceerde detemplatie-methode onderzoeken die de poriestructuur behoudt en interessante mogelijkheden biedt voor de conversie van grote biomassa-moleculen naar biobrandstoffen.

Hoe stabiel zijn extra dimensies?
Dr. D. (Diederik) Roest (m) 13-12-1977, Veenwouden, RUG - Theoretische Natuurkunde
De snaartheorie voorspelt extra dimensies! Deze zijn zo klein dat we ze niet direct kunnen waarnemen, maar eigenschappen zoals hun vorm zouden de natuurwetten bepalen. We onderzoeken of deze extra dimensies stabiel kunnen zijn en wat dit zou betekenen voor de deeltjesfysica en de kosmologie.

Identificatie en karakterisering van membraaneiwitten op hematopoietische stamcellen
Dr. J.J. (Jan Jacob) Schuringa (m) 05-11-1971, Oldehove, UMCG - Hematologie
Selfrenewal en differentiatie van hematopoietische stamcellen worden o.a. gereguleerd door interacties met stromale cellen in het beenmerg. Verstoringen hierin kunnen leiden tot veranderde stamceleigenschappen, en uiteindelijk leukemie. Binnen dit onderzoek zal meer inzicht verkregen worden in deze stamcel-beenmerg interacties.

Gegevens samenvatten in eenvoudige patronen
Dr. Drs. A.W. (Alwin) Stegeman (m) 25-06-1975, Deventer, RUG - Psychometrie
In veel wetenschapsgebieden worden tegenwoordig grote hoeveelheden gegevens verzameld en geanalyseerd. Vaak worden hierbij methoden gebruikt die de gegevens samenvatten in makkelijk te begrijpen patronen. Dit onderzoek gaat over het wiskundig begrijpen en verbeteren van deze methoden.

De schatkist van de cel
Dr. L.M. (Liesbeth) Veenhoff (v) 23-11-1972, Groningen, RUG - Biochemie
Het DNA, ook wel de blauwdruk van het leven genoemd, is opgeborgen in de kern van cellen. Het omhulsel rondom de kern reguleert de toegang. De onderzoekers bestuderen hoe het ophulsel is opgebouwd en functioneert.

Genomische variatie als bron voor evolutie
Dr. B (Bregje) Wertheim (v) 06-08-1971, Amsterdam, RUG - Evolutionaire genetica
Vele kleine DNA verschillen veroorzaken grote variatie tussen individuen. Maar welke van zulke DNA verschillen zijn belangrijk tijdens evolutionaire adaptaties? Fruitvliegen blootgesteld aan sluipwespen ontwikkelen immunologische resistentie. Dit onderzoek gaat na welke genomische variatie leidt tot de evolutie van immuniteit.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:12

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  Anthonya Visser nieuwe decaan Faculteit der Letteren

  Het College van Bestuur van de RUG benoemtprof. dr. Anthonya (Thony) Visser per 1 november 2019tot nieuwe decaan van de Faculteit der Letteren, voor een periode van vier jaar. Het faculteitsbestuur van Letteren is er trots op een ervaren academische...

 • 16 juli 2019

  Anthonya Visser nieuwe decaan Faculteit der Letteren

  Het College van Bestuur van de RUG benoemtprof. dr. Anthonya (Thony) Visser per 1 november 2019 tot nieuwe decaan van de Faculteit der Letteren

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...