Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Kunsthistoricus Henk van Os houdt Letterenlezing

18 augustus 2008

Prof.dr. Henk van Os spreekt op 25 augustus 2008 om 16.00 uur in de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen de Letterenlezing uit. In zijn lezing ‘Musea als kathedralen’ zal hij ingaan op het huidige fenomeen dat bij de bouw van een museum de architectuur het primaat heeft, in plaats van de inhoud. Met de Letterenlezing, die openbaar is, opent de Groningse Faculteit der Letteren haar Academisch Jaar.

Van Os zal in zijn lezing vertellen over zijn ervaringen bij het Rijksmuseum, waar hij van 1989 tot 1996 directeur was. Het gaat met name over de renovatieplannen van de Zuidvleugel en de plannen voor het Nieuwe Rijksmuseum. Ook schenkt hij aandacht aan het Groninger Museum en verschillende buitenlandse musea: het Guggenheim Museum in Bilbao (Spanje), een ontwerp van architect Frank Gehry, het Grand Louvre en de Berlijnse musea komen aan de orde. Van Os was als adviseur betrokken bij de renovatieprojecten voor de Berlijnse musea.

Veelzijdig en bekend kunsthistoricus

Henk van Os is een van de bekendste kunsthistorici van ons land. Hij heeft vooral nationale bekendheid gekregen door zijn presentatie van de tv-programma’s 'Museumschatten' en 'Beeldenstorm'. Met deze programma’s over kunst oogstte hij veel waardering bij een breed publiek. Van Os is ook bekend als organisator van vele tentoonstellingen, onder meer in het Groninger Museum, de Nieuwe Kerk(Amsterdam), het Museum Catharijneconvent (Utrecht) en het Mauritshuis (Den Haag).

Kunsthistoricus Van Os studeerde en promoveerde in Groningen aan de Faculteit der Letteren en werd er in 1974 benoemd tot hoogleraar bij de opleiding Kunstgeschiedenis. Ook was hij decaan van de faculteit. Hij verliet Groningen om directeur van het Rijksmuseum te worden. In 1996 werd hij tot Universiteits-hoogleraar benoemd voor de Leerstoel Kunst en Samenleving bij de Universiteit van Amsterdam, waar hij enkele jaren geleden met emeritaat ging. Van Os is nog steeds zeer actief op zijn vakgebied.

Noot voor de pers

Voor meer informatie: Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, PR & Voorlichting, tel. 050 – 363 5909/5906, e-mail: info.let@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 15 april 2019

  Arthur ten Cate benoemd tot bijzonder hoogleraar Militaire geschiedenis

  Arthur ten Cate benoemd tot bijzonder hoogleraar Militaire geschiedenis

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...