Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Beate Kviatek-Simanska: “Rusland zal verzet tegen EU-missie in Kosovo opgeven”

09 juli 2008

Formeel verzet Rusland zich nog altijd tegen vestiging van de EU-missie EULEX in Kosovo. Maar op termijn zal de Russische regering haar verzet staken. Dat verwacht Beata Kviatek-Simanska, universitair docent Europees buitenlands beleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. “De politieke situatie is veranderd, Rusland lijkt op zoek naar een compromis. In feite heeft de Russische regering weinig andere keus dan de huidige situatie te erkennen.”

Op 17 februari van dit jaar riep Kosovo eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Servië en Rusland protesteerden heftig, maar een meerderheid van de Europese landen, de VS en andere landen erkenden Kosovo als onafhankelijke staat. Het uitvoerend gezag is sindsdien in handen van de VN. De nieuwe Kosovaarse grondwet, die van kracht werd op 15 juni van dit jaar, kent delen van het gezag toe aan de Europese Unie. Voor de VN is in de nieuwe grondwet geen rol weggelegd.

Versnelde overdracht

“Ondanks het voortdurende Russische verzet, is er inmiddels een begin gemaakt aan de civiele EU-missie in Kosovo (EULEX)”, aldus Kviatek-Simanska. Met name het feit dat secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon zich heeft uitgelaten over versnelde overdracht van autoriteit aan de EU, en daarbij nadrukkelijk verwees naar de nieuwe Kosovaarse grondwet, wijst volgens haar op de veranderende politieke situatie. In zijn openingstoespraak voor de Veiligheidsraad over Kosovo bevestigde Ban Ki-Moon wat hij eerder schetste in zijn rapport aan de Veiligheidsraad: dat de Europese Unie in Kosovo meer operationele verantwoordelijkheid zal nemen.

Russisch realisme groeit

Eerder hield Rusland de VN-resolutie tegen die erin voorzag dat de VN macht zou afstaan aan de regering van een onafhankelijk Kosovo, gesteund door EULEX-politie en -douane. Rusland stelde zich daarbij op het standpunt dat resolutie 1244 van de Veiligheidsraad, die stelt dat Kosovo een integraal onderdeel is van Servië, niet opgeheven mag worden. “Inmiddels zal Rusland waarschijnlijk bereid zijn een meer realistisch standpunt in te nemen en een compromis te zoeken ten aanzien van de kwestie-Kosovo”, aldus Kviatek-Simanska.

Standpunt Servië

Ban Ki-Moons plan om verantwoordelijkheden over te dragen aan de EU wordt totnogtoe niet gesteund door Servië. Kviatek-Simanska: “Naar verwachting zal Servië’s nieuwe pro-Europese regering echter een minder scherp standpunt innemen ten aanzien van aanwezigheid van de EU in Kosovo. Het stabilisatie- en associatieverdrag dat president Tadic in april ondertekende wees al op toenadering tot de EU. Servië is bovendien veel positiever gestemd over de EU dan over de NAVO. Ook dat speelt een rol.”

“Rule of law” handaven

De EU-missie is nog niet volledig operationeel, maar er zijn inmiddels zo’n 300 EULEX-officials ingezet. Uiteindelijk zal de missie zo’n drieduizend stafleden omvatten: 1900 internationale politieagenten, douanebeambten, rechters en ambtenaren, en 1100 lokale medewerkers. Het doel van de missie is de “rule of law” in Kosovo te handhaven, alsmede criminaliteit en corruptie tegen te gaan. Hoofd van de missie is de Fransman Yves de Kermabon, die rapporteert aan de Nederlander Pieter Feith, de speciale EU-gezant voor Kosovo.

Curriculum Vitae

Beata Kviatek-Simanska (Litouwen, 1973) is universitair docent aan de afdeling Internationale Organisaties en Internationale Betrekkingen van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze sinds 2003 onderzoek doet naar de overdracht van EU-wetgeving naar aspirant-lidstaten in Centraal- en Oost-Europa. Kviatek-Simanska studeerde politicologie en internationale betrekkingen aan de universiteit van Vilnius. Ze publiceert onder meer over veiligheidsvraagstukken en Europese integratie.

Meer informatie:

Beata Kviatek-Simanska

Telefoon journalisten: (050) 363 4444  

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:11
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...