Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Bedrijventerreinen als speelveld

24 juni 2008

Oratie: prof.dr. Jacques van Dinteren, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Bedrijventerreinen als speelveld

Leerstoel: Planning, ontwikkeling en management van werklocaties

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen 

‘Rijk moet problematiek bedrijventerreinen aanpakken’

De problemen met betrekking tot bedrijventerreinen hebben een dusdanige omvang aangenomen dat het beleid daarover niet meer aan gemeenten kan worden overgelaten. Ook het rijk en de provincies moeten zich er nadrukkelijker mee bemoeien. Dat stelt prof.dr. Jacques van Dinteren in zijn oratie op 24 juni 2008.

Met zijn oratie aanvaardt van Dinteren zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Planning, Ontwikkeling en Management van Werklocaties aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn leerstoel richt zich onder meer op stadscentra, stationsomgevingen, kantorenlocaties en bedrijventerreinen.

Taak voor het rijk

Het kabinet heeft een speerpunt gemaakt van de ontwikkeling van bedrijventerreinen, vanwege de verrommeling, de herstructureringsproblematiek en de planningsvraagstukken. Volgens Van Dinteren hebben die problemen een dusdanige omvang aangenomen dat het beleid hierover niet meer aan gemeenten alleen kan worden overgelaten. Een strikte aansturing door provincies en het rijk is nodig, ook al gaat dat tegen decentralisatietendensen in. Zo zou er bijvoorbeeld op rijksniveau een Structuurvisie Bedrijventerreinen moeten worden opgesteld.

Verschillende soorten

Van Dinteren stelt ook dat de huidige indeling van bedrijventerreinen niet voldoet. Aangezien er verschillende typen bedrijven zijn, is er ook vraag naar verschillende typen terreinen. Omdat ondernemers andere eisen zijn gaan stellen aan hun huisvesting, moet worden uitgegaan van terreinen met verschillende ruimtelijke kwaliteitsniveaus. De krapte op de arbeidsmarkt kan op dit vlak zelfs leiden tot bijzondere concepten gericht op het creëren van de ideale omgeving voor werknemers, onder het motto ‘Enjoy Work!’. 

ZIENdustrieterreinen

Verder suggereert Van Dinteren onder meer ZIENdustrieterreinen te ontwikkelen. Dat zijn terreinen waar een deel van de bedrijfsgebouwen open is en informatie wordt gegeven over de bedrijven en de bedrijfsprocessen. Dergelijke terreinen kunnen een bijdrage leveren aan het stimuleren van de belangstelling voor bèta & techniek, maar hebben wellicht ook een recreatieve functie.

Curriculum vitae

Jacques van Dinteren (1952) promoveerde op de ruimtelijke ontwikkeling en economische betekenis van de kantorensector in middelgrote steden. Hij werkte onder meer als adviseur en manager bij verschillende adviesbureaus. Sinds 2007 is hij bijzonder hoogleraar Economische Geografie. Daarnaast is hij productmanager Economie & Ruimtelijke Investeringen bij de afdeling Strategie & Proces van Royal Haskoning in Nijmegen. Van Dinterens leerstoel is ingesteld door de Stichting ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen en wordt gefinancierd door Royal Haskoning.

Meer informatie

Zie: ‘Bedrijventerreinen kunnen veel mooier’, Van Dinteren in het TV-programma Adams Appel:

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/adamsAppel/archief2007/afl15  

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws