Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Travels in a changing world: flexibility and constraints in migration and breeding of the Barnacle goose

23 juni 2008

Promotie: G. Eichhorn, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Travels in a changing world: flexibility and constraints in migration and breeding of the Barnacle goose

Promotor(s): prof.dr. J.P. Bakker, prof.dr. R.H. Drent

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

De flexibiliteit van de brandgans

Een zo optimaal mogelijke management van tijd en (voedsel)energie is erg belangrijk voor het maximeren van de fitness van het individu (dus op de overleving en het voortplantingssucces). Götz Eichhorn onderzocht de aspecten van de tijdsplanning en het verkrijgen en benutten van voedselbronnen bij de brandgans Branta leucopsis tijdens de voorjaarstrek en tijdens het broedseizoen. Hij constateerde een opmerkelijke flexibiliteit van deze gans in zijn trek- en broedgedrag.

De door Eichhorn bestudeerde brandganspopulatie overwintert in het Waddenzeegebied, en trekt traditioneel via pleisterplaatsen langs de Oostzee en de Witte Zee naar de Russische broedgebieden aan de Barentszzee. Deze populatie heeft de afgelopen decennia enige opmerkelijke ontwikkelingen doorgemaakt, zoals een aanhoudend exponentiële groei sinds de jaren ’50 en enorme veranderingen in de timing van vertrek uit de wintergebieden sinds de jaren ’90. Verder werd de brandgans lange tijd beschouwd als een typische Arctische broedvogel. Maar de afgelopen drie decennia koloniseert deze soort met succes een grote diversiteit van gebieden in de gematigde zone, en sommige ganzenpopulaties vertonen nu helemaal geen trek meer.

Deze opmerkelijke veranderingen werpen vragen op over de flexibiliteit van trekschema’s en broedcycli. Wat zijn de kosten en baten van verschillende trekstrategieën? Tot op welke hoogte zijn de dieren in staat zich aan te passen aan nieuwe (broed-) omgevingen? Voor het zoeken naar antwoorden op deze vragen volgde Eichhorn de trek van Russische brandganzen met hulp van dataloggers en satellietzenders en probeerde, waar mogelijk, gegevens van vogeltrek en broedbiologie aan elkaar te koppelen. Verder vergeleek hij belangrijke kenmerken van levensgeschiedenis (‘life-history traits’; zoals overleving en legselgrootte) van broedpopulaties langs een grote ecologische gradiënt van de Arctis tot gematigde zones.

 

Götz Eichhorn studeerde aan de universiteit van Frankfurt am Main (Dl) en deed zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Dierecologie, die deel uitmaakt van het Centre for Ecological and Evolutionary Studies(CEES). /FC

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.