Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Versatile coordination behaviour of cyclopentadienyl-arene ligands on early transition metals

20 juni 2008

Promotie: E. Otten, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Versatile coordination behaviour of cyclopentadienyl-arene ligands on early transition metals

Promotor(s): prof.dr. B. Hessen

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Werkingsmechanisme nieuwe katalysatoren onderzocht

Lineaire α-olefines (CnH2n) met ketenlengtes (n) tussen 4 en 20 koolstofatomen worden op grote schaal gebruikt in de productie van plastics, smeer- en wasmiddelen. Daarnaast zijn ze een belangrijke uitgangsstof voor de synthese van meer complexe moleculen. Een in de industrie veelgebruikte methode om deze α-olefines te maken betreft de katalytische oligomerisatie van etheen (C2H4). In de meeste gevallen levert dit een mengsel op van α-olefines met verschillende ketenlengtes, waarna het gewenste product gescheiden moet worden van de rest: een ingewikkeld en kostbaar proces. In de laatste jaren zijn katalysatoren ontwikkeld die in staat zijn selectief 1-hexeen en/of 1-octeen (n = 6 en 8, respectievelijk) te produceren, de meeste daarvan gebaseerd op het giftige metaal chroom.

Edwin Otten onderzocht een klasse van monocyclopentadienyl titanium katalysatoren die eveneens etheen met hoge selectiviteit omzet in 1-hexeen. Dit werkt alleen als er een areen-substituent aanwezig is op het cyclopentadienyl ligand; in alle andere gevallen wordt het plastic polyetheen gevormd. Een mogelijke verklaring is dat de interactie tussen de areen en het metaalcentrum ervoor zorgt dat de reactie met etheen via een ander mechanisme verloopt. Otten bekeek de manier waarop de areen aan het metaal bindt, hoe de sterkte van dergelijke interacties te sturen is en wat de invloed daarvan is op de katalyse. De resultaten laten zien dat ongebruikelijke (zeer reactieve) metaal-complexen gestabiliseerd worden door interactie met de areen. Dit biedt perspectief voor de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren.

 

Edwin Otten (Heerenveen, 1980) studeerde scheikunde in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Stratingh Institute for Chemistry van de RUG. Otten gaat met een NWO Rubicon beurs als postdoc verder aan de universiteit van Toronto. /JS

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws

 • 16 november 2018

  Prof. dr. Dirk Slotboom wint FSE Teaching Award 2017

  Op de Education Day van de Faculty of Science and Engineering is de winnaar van de Faculty Teaching Award 2017 onthuld: prof. dr. Dirk Slotboom is verkozen tot FSE-docent van het jaar 2017.

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 14 november 2018

  De lift tussen leven en dood

  De celmembraan is de grens van het leven. Dit dunne vettige omhulsel houdt de inhoud van de cel bij elkaar. De transporteiwitten in die membraan zijn van levensbelang. Ze zorgen voor contact en uitwisseling met de buitenwereld. RUG-hoogleraar biochemie...