Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

De zoektocht naar het voorspelbare individu

17 juni 2008

Oratie: dr. A.V. Ranchor, om 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: De zoektocht naar het voorspelbare individu

Leerstoel: Gezondheidspsychologie, i.h.b. individuele verschillen in de aanpassing aan chronische ziekte

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Door de vergrijzing en de verbeterde medische zorg zal naar verwacht het aantal chronisch zieken de komende jaren toenemen en bovendien langer leven met hun aandoening. Van chronische aandoeningen is bekend dat zij de kwaliteit van leven van patiënten aantasten. Toch zijn er grote individuele verschillen tussen patiënten wat betreft de invloed van ziekte op kwaliteit van leven. Deze worden mede bepaald door individuele karakteristieken, zoals persoonlijkheidskenmerken, percepties van controle en cognitieve factoren.

In de oratie zal de rol van deze factoren worden belicht. In het algemeen blijken individuele karakteristieken een rol te spelen in de aanpassing aan ziekte. Bovendien blijken zij gerelateerd te zijn aan een groot aantal ziektegerelateerde aspecten die relevant zijn in de medische setting, zoals therapietrouw, de behoefte aan zorg, en symptoomperceptie. Toch blijft de verklarende kracht van individuele karakteristieken achter bij wat verwacht mag worden. In de oratie staat de vraag centraal hoe dit verklaard kan worden en hoe aanpassing aan ziekte beter voorspeld kan worden.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws