Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Genetic diversity in experimental metapopulations

13 juni 2008

Promotie: mw. J. Bakker, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Genetic diversity in experimental metapopulations

Promotor(s): prof.dr. R. Bijlsma, prof.dr. F.J. Weissing

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Genetische diversiteit in experimentele metapopulaties

Voor het ontwikkelen van natuurbeleidsmaatregelen is het van cruciaal belang om de ‘effectieve’ grootte en migratiesnelheid te schatten van een zogenaamde ‘metapopulatie’ (verzameling kleine populaties die door beperkte migratie met elkaar verbonden zijn). Bijna alle schattingsmethoden zijn gebaseerd op vaak abstracte, onrealistische theoretische modellen, die zelden in natuurlijke systemen zijn gevalideerd. Joke Bakker onderzocht in hoeverre deze methoden in de praktijk bruikbaar zijn met behulp van experimentele metapopulaties van fruitvliegen en realistische individu-gerichte computersimulaties.

De biodiversiteit van onze planeet gaat sterk achteruit. Door verslechtering en versnippering van hun leefgebied zijn veel soorten teruggebracht tot kleine, min of meer geïsoleerde populaties met een verhoogde kans op uitsterven. De genetische diversiteit in de metapopulatie die bestaat uit dergelijke populaties, wordt grotendeels bepaald door ‘genetische drift’, waardoor genetische variatie verdwijnt uit kleine populaties, en door ‘genetische uitwisseling’, bijvoorbeeld via migratie tussen populaties, waardoor dit verlies beperkt wordt.

De gemiddelde dynamiek van de genetische variatie in de experimentele metapopulaties werd door de algemene theorie tamelijk goed voorspeld, maar ondanks sterke standaardisatie verschilden de replica’s vaak sterk van elkaar. Conclusies gebaseerd op één enkele metapopulatie kunnen daarom zeer misleidend zijn. Experimentele details bleken van grote invloed op het eindresultaat. Voor de structuur van genetische variatie is bijvoorbeeld belangrijk hoe en wanneer migratie plaatsvindt en of voornamelijk mannetjes of vrouwtjes migreren. In haar experimenten gebruikte Bakker een genetische marker, net als in veldstudies. Maar anders dan in natuurlijke populaties kon zij toetsen of deze marker, zoals de theorie vereist, selectief neutraal was. Haar marker bleek onverwacht onderhevig te zijn aan selectie, en het is voorstelbaar dat zoiets ook geldt voor andere markers. Samenvattend concludeert zij dat de algemene theorie alleen gemiddelde trends goed kan voorspellen, maar niet de dynamiek van een enkele metapopulatie. Bovendien is de dynamiek gevoelig voor parameters die in de praktijk vaak niet goed bekend zijn. Het is daarom verstandig, brede veiligheidsmarges aan te houden bij praktijktoepassingen zoals natuurbeheer.

 

Joke Bakker (Den Haag, 1961) studeerde biologie in Leiden en deed haar promotieonderzoek aan de RUG, bij het onderzoeksinstituut CEES. Haar onderzoek werd gefinancierd door WOTRO/NOW, als onderdeel van het Priority Program ‘Biodiversity in Disturbed Ecosystems’. /FC

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 17 mei 2018

  Kans op langdurige rouwstoornis bij vermissing lijkt vijf keer groter dan bij natuurlijk overlijden

  Vermissing van een dierbare leidt in ongeveer de helft van de gevallen tot langdurige psychologische klachten bij achterblijvers. De kans op ontstaan van een langdurige rouwstoornis bij vermissing lijkt vijf keer groter dan na een natuurlijk overlijden...

 • 16 mei 2018

  Het nut van algen boven water

  Tussen de Bahama’s en Ierland goten algenonderzoeksters Maria van Leeuwe en Jacqueline Stefels van de RUG honderden liters oceaanwater door hun filters. Ze voeren op onderzoeksschip de Pelagia een etappe van de NICO-expeditie mee. Het Netherlands Initiative...

 • 09 mei 2018

  Petra Rudolf gekozen tot nieuwe voorzitter European Physical Society

  RUG-hoogleraar Experimentele Vaste Stof Fysica Petra Rudolf is verkozen tot 'president' van de European Physical Society (EPS). Met ingang van april 2019 zal zij deze organisatie, die natuurkundige vakverenigingen in heel Europa (inclusief Turkije en...