Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Genetic diversity in experimental metapopulations

13 juni 2008

Promotie: mw. J. Bakker, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Genetic diversity in experimental metapopulations

Promotor(s): prof.dr. R. Bijlsma, prof.dr. F.J. Weissing

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Genetische diversiteit in experimentele metapopulaties

Voor het ontwikkelen van natuurbeleidsmaatregelen is het van cruciaal belang om de ‘effectieve’ grootte en migratiesnelheid te schatten van een zogenaamde ‘metapopulatie’ (verzameling kleine populaties die door beperkte migratie met elkaar verbonden zijn). Bijna alle schattingsmethoden zijn gebaseerd op vaak abstracte, onrealistische theoretische modellen, die zelden in natuurlijke systemen zijn gevalideerd. Joke Bakker onderzocht in hoeverre deze methoden in de praktijk bruikbaar zijn met behulp van experimentele metapopulaties van fruitvliegen en realistische individu-gerichte computersimulaties.

De biodiversiteit van onze planeet gaat sterk achteruit. Door verslechtering en versnippering van hun leefgebied zijn veel soorten teruggebracht tot kleine, min of meer geïsoleerde populaties met een verhoogde kans op uitsterven. De genetische diversiteit in de metapopulatie die bestaat uit dergelijke populaties, wordt grotendeels bepaald door ‘genetische drift’, waardoor genetische variatie verdwijnt uit kleine populaties, en door ‘genetische uitwisseling’, bijvoorbeeld via migratie tussen populaties, waardoor dit verlies beperkt wordt.

De gemiddelde dynamiek van de genetische variatie in de experimentele metapopulaties werd door de algemene theorie tamelijk goed voorspeld, maar ondanks sterke standaardisatie verschilden de replica’s vaak sterk van elkaar. Conclusies gebaseerd op één enkele metapopulatie kunnen daarom zeer misleidend zijn. Experimentele details bleken van grote invloed op het eindresultaat. Voor de structuur van genetische variatie is bijvoorbeeld belangrijk hoe en wanneer migratie plaatsvindt en of voornamelijk mannetjes of vrouwtjes migreren. In haar experimenten gebruikte Bakker een genetische marker, net als in veldstudies. Maar anders dan in natuurlijke populaties kon zij toetsen of deze marker, zoals de theorie vereist, selectief neutraal was. Haar marker bleek onverwacht onderhevig te zijn aan selectie, en het is voorstelbaar dat zoiets ook geldt voor andere markers. Samenvattend concludeert zij dat de algemene theorie alleen gemiddelde trends goed kan voorspellen, maar niet de dynamiek van een enkele metapopulatie. Bovendien is de dynamiek gevoelig voor parameters die in de praktijk vaak niet goed bekend zijn. Het is daarom verstandig, brede veiligheidsmarges aan te houden bij praktijktoepassingen zoals natuurbeheer.

 

Joke Bakker (Den Haag, 1961) studeerde biologie in Leiden en deed haar promotieonderzoek aan de RUG, bij het onderzoeksinstituut CEES. Haar onderzoek werd gefinancierd door WOTRO/NOW, als onderdeel van het Priority Program ‘Biodiversity in Disturbed Ecosystems’. /FC

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 22 januari 2019

  NNV-Diversiteitsprijs 2018 voor de Faculty of Science and Engineering

  De eerste editie van de NNV-Diversiteitsprijs is gewonnen door de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. De NNV heeft de prijs in het leven geroepen voor de natuurkunde-instelling die het succesvolst is in het in de praktijk...

 • 16 januari 2019

  Twee jonge onderzoekers naar topinstituten met Rubiconbeurs

  Dr. Michael Lerch en Sanne van Dijk, twee veelbelovende RUG-wetenschappers, gaan dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) twee jaar onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten.

 • 14 januari 2019

  RUG-student Boomstra opnieuw wereldkampioen dammen

  Roel Boomstra heeft voor de tweede keer de wereldtitel dammen gewonnen. Hij nam het op tegen viervoudig wereldkampioen Alexander Schwarzman. In 2016 veroverde Roel Boomstra de wereldtitel ook al. Boomstra is masterstudent Physics aan de Rijksuniversiteit...