Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Towards unity of public prosecutors in Europe? A historic analysis in the Czech Republic, France, the Netherlands and Poland

12 juni 2008

Promotie: T.P. Marguery, 16.15 uur uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Towards unity of public prosecutors in Europe? A historic analysis in the Czech Republic, France, the Netherlands and Poland

Promotor(s): prof.dr. G. Knigge, prof.dr. E. Stamhuis

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

 

OM in ‘oude’en ‘nieuwe’ EU-lidstaten vergeleken

Tony Marguery onderzocht in hoeverre het Openbaar Ministerie in ‘oude’ en ‘nieuwe’ EU-landen overeenkomt en verschilt. De verschillen blijken groot, maar er zijn volgens Marguery zeker gemeenschappelijke elementen aan te wijzen.

Zijn de Openbaar Ministeries (OM) van de lidstaten van de Europese Unie gelijk? In welke mate verschillen ze? Is er een Europese standaard? Deze vragen betrok Marguery bij zijn promotieonderzoek. Het Openbaar Ministerie is tijdens het Franse ‘ancien regime’ gecreëerd en werd vervolgens opgenomen in het rechtssysteem van de meeste Europese landen. Het OM is voornamelijk belast met de rechtshandhaving en de vervolging van strafbare feiten. Tijdens het communistische regime in de voormalige Oostblok-landen werd het OM daar met name als een politiek instrument gebruikt.

Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van de Europese Gemeenschap werd van veel Oost-Europese landen geëist dat hun instellingen, met name het OM, voldeden aan stabiliteitscriteria die “de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden” garanderen. Buiten deze vage criteria zijn er echter geen algemene wettelijke bepalingen die exacte voorwaarden stellen aan de organisatie en de functies van het OM. Hoe zouden de kandidaat-lidstaten nu verder moeten om het OM aan te passen en om aan de Europese eisen te beantwoorden?

Marguery onderzocht daarom de huidige systemen van Frankrijk, Polen, Nederland en de Tsjechische Republiek. Hij toont aan dat er zeker twaalf gemeenschappelijke elementen aan te wijzen zijn, maar het gaat te ver om deze aan te merken als Europese standaard. Er is ook nog steeds sprake van diversiteit, maar volgens hem kan deze echter niet grenzeloos zijn.

 

Tony Marguery (Frankrijk, 1970) studeerde Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichte zijn onderzoek bij de afdeling strafrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws