Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Excitons in cuprous oxide

09 juni 2008

Promotie: D. Fishman, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Excitons in cuprous oxide

Promotor: prof.dr. P.H.M. van Loosdrecht

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Excitons in koperoxide

In 1931 suggereerde Yakov I. Frenkel dat het mogelijk zou moeten zijn om ladingsdragers te exciteren zonder de elektrische geleiding te veranderen. Deze suggestie kan worden gezien als de geboorte van de exciton en zal later cruciaal blijken in het begrijpen van de optische eigenschappen van vaste stoffen. Een exciton kan worden gezien als het elektron-gat analoog aan het waterstofatoom waar het lichte gat de plaats inneemt van het zware proton.  

Meer dan twintig jaar later waren er twee onafhankelijke experimentele observaties van een waterstof-achtig absorptiespectrum in koperoxide (Cu2O), in het zichtbare-licht energiegebied. Deze observatie was het eerste daadwerkelijke experimentele bewijs voor het bestaan van excitonen. Nu, vele jaren later, is er veel experimentele literatuur te vinden over excitonische eigenschappen van verschillende materialen. Misschien is Cu2O het best gedocumenteerde geval. Alle groepen van overgangen die theoretisch voorspeld zijn, zijn experimenteel geobserveerd in verschillende gebieden van het meestal zichtbare-licht energiegebied in Cu2O. Het zal daarom misschien niet verrassend zijn dat koper(I)oxide de meest populaire halfgeleider was onder fysici in het pre-silicium tijdperk. 

Dmitry Fishman herbeschouwt in zijn proefschrift de optische exciton eigenschappen van Cu2O, gebruikmakend van de hedendaagse experimentele mogelijkheden die erg precieze metingen met hoge energie en/of tijdsresolutie omvatten. Hiertoe worden coherente gepulseerde lichtbronnen, zeer sterke magneetvelden en cryogene temperaturen gebruikt.

 

Dmitry Fishman (Rusland, 1981) studeerde natuurkunde aan de Kazan State University. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de vakgroep Optical Condensed Matter Physics van het Zernike Institute for Advanced Materials. Fishman gaat verder als postdoc in dezelfde groep. /JS

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.