Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

T-cell mediated immunity in Wegener's granulomatosis

04 juni 2008

Promotie: W.H. Abdulahad, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: T-cell mediated immunity in Wegener's granulomatosis

Promotor(s): prof.dr. C.G.M. Kallenberg en prof.dr. P.C. Limburg

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

T-cellen cruciaal bij ziekte van Wegener

De ziekte van Wegener (WG) is een auto-immuunziekte die de kleine bloedvaten aantast, met name die van luchtwegen en nieren. UMCG-promovendus Wayel Habib Abdulahad onderzocht de rol van T-cellen (afweercellen) bij het ontstaan van de ziekte. De resultaten geven meer inzicht in het ontstaan van WG en bieden een opening voor een nieuwe en meer specifieke behandeling.

Abdulahad ontdekte dat het aantal circulerende CD4+ effector geheugen T-cellen (CD4+TEM) afneemt wanneer de ziekte opvlamt en toeneemt wanneer de ziekteverschijnselen tijdelijk wat minder zijn. In de laatste toestand daalt juist het aantal naïeve CD4+T-cellen (CD4+TNaïeve). Abdulahad verklaart de verlaging van de CD4+TEM-cellen tijdens actieve ziekte door migratie naar en infiltratie van deze cellen in het ontstekingsweefsel.

Abdulahad vond verder dat bij patiënten met actieve nierschade het aantal CD4+TEM in de urine toeneemt en afneemt in het perifere bloed. Dit geeft aan dat migratie van CD4+TEM vanuit het perifere bloed plaatsvindt naar ontstekingweefsel (de nieren) en dat deze cellen een rol spelen bij het weer actief worden van de ziekte.

Om verder inzicht te krijgen in de regulatie van de afweerreactie bij WG-patiënten, keek Abdulahad ook naar regulatoire T-cellen, zogenaamde TRegs. Het blijkt dat WG-patiënten weliswaar een hoger percentage TRegs hebben dan gezonde controlepersonen, maar dat de werking van deze cellen verstoord is. Er wordt daardoor geen controle uitgevoerd op autoreactieve T-cellen, wat een verstoord evenwicht tussen Th1/Th2/Th17-cellen tot gevolg kan hebben. Abdulahad vond dat WG-patiënten relatief veel autoreactieve Th17-cellen hebben.

 

Wayel Habib Abdulahad (Irak, 1969) deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG, waaraan hij nu als postdoc verbonden is. Het onderzoek werd gefinancierd door de German Research Foundation (DFG) en het Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE). /RS

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 25 mei 2018

  Een genschakelaar om gezond oud te kunnen worden

  Ouder worden gaat vaak gepaard met een afname van spierkracht en het ontstaan van ouderdomsziekten. Het is bekend dat een caloriebeperkt dieet verouderingsprocessen kan vertragen en daardoor het ontstaan van deze ziekten. Onderzoekers van het European...

 • 24 mei 2018

  Familie IC-patiënten tevreden over kwaliteit einde-leven-zorg

  Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde van het leven. Als verbeterpunt geven families aan dat ze meer betrokken hadden...

 • 24 mei 2018

  Deel antipestprogramma’s effectief

  Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot...