Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Knowledge sharing in expert-apprentice relations: design of a protocol

02 juni 2008

Promotie: mw. A.A.C. Brockmöller, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Knowledge sharing in expert-apprentice relations: design of a protocol

Promotor(s): prof.dr. G.J.E.M. Sanders, prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

Protocol ontwikkeld voor meester-gezelrelaties

Anke Brockmöller ontwikkelde een protocol voor het installeren en besturen van meester-gezelrelaties in hedendaagse organisaties. Het uiteindelijke doel is het delen van kennis in een organisatie, tussen een 'meester' en een 'gezel', in een situatie van individuele kennisoverdracht.

Er zijn verschillende methoden om kennis in organisaties te delen. Eén specifieke vorm is de meester-gezelrelatie. Deze relatie staat centraal in Brockmöllers proefschrift. Het is een oude methode die gekarakteriseerd wordt door het idee dat een gezel dicht in de buurt van een expert geplaatst wordt, waarbij de gezel de meester aan het werk kan zien en zelf getraind wordt in de praktijk. Brockmöller introduceert de term ‘expert-gezelrelatie’ voor de kennisdeling die plaatsvindt tussen een expert en zijn gezel en ontwikkelt een protocol om meester-gezelrelaties in hedendaagse organisaties te installeren en te besturen.

Om het onderzoeksdoel te bereiken, heeft Brockmöller de achterliggende theorieën van de expert-gezelrelatie onderzocht en aanvullende bevindingen geëxtraheerd uit de bestudering van eerdere toepassingen van de methode. Ze bestudeerde het gebruik van de meester-gezelrelatie in Europese gilden in de middeleeuwen en de Japanse sempai-kohai relatie. Ook maakte ze gebruik van een aantal cases uit het Talentproject van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. In dit project worden getalenteerde studenten gekoppeld aan experts om te werken in een expert-gezelrelatie.

Het onderzoek resulteert in het C4 protocol, waarin expert-gezelrelaties uit vier fasen bestaan: componeren, contact maken, culmineren en tot slot completeren. De expert-gezelrelatie kenmerkt zich door de nadruk op tweezijdig leren, zowel door de gezel als door de expert, en door een focus op de sociale relatie tussen expert en gezel.

 

Anke Brockmöller (’t Zandt, 1978) studeerde sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte haar onderzoek bij het bedrijf Q-modus, dat het Talentproject van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde begeleidt. Brockmöller werkt als adviseur bij GITP. /ES

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws