Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Zes adjunct-hoogleraren benoemd bij Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

23 mei 2008

 

Karel Brookhuis (1950) is benoemd tot adjunct-hoogleraar Functieleer, in het bijzonder taakverrichting in transportomgevingen. De leerstoel richt zich op menselijk gedrag in verkeer en vervoer. Brookhuis doet onderzoek naar de effecten van ICT, drugs, medicijnen en slaperigheid met verschillende soorten computersimulatoren, waaronder de rijsimulator. Hij is tevens hoogleraar in Delft.

 

Arie Dijkstra (1961) is benoemd tot adjunct-hoogleraar Sociale psychologie van gezondheid en ziekte. Dijkstra richt zich op het bestuderen van sociaal-psychologische processen die van invloed zijn op gezondheid en ziekte. De lichamelijke gezondheid wordt beïnvloed door risicogedrag zoals roken of het eten van vet voedsel. Ziekteverloop wordt beïnvloed door de mate waarin de patiënt de medische voorschriften opvolgt. Dijkstra gaat onderzoek doen naar de psychologische redenen waarom mensen hun eigen gezondheid ernstig in gevaar brengen en wanneer ze bereid zijn dit gedrag te veranderen.

 

Andreas Flache (1963) is benoemd tot adunct-hoogleraar Sociologie, in het bijzonder de modellering van normen en netwerken. Hij bestudeert het onstaan en de naleving van normen van samenwerking in situaties met tegenstrijdige belangen, zoals bijvoorbeeld in werkgroepen. Hierbij onderzoekt hij hoe sociale netwerken de onderlinge binding van groepen met tegenstrijdige belangen, culturen of normen beinvloeden. Flache gebruikt als theoretische instrumenten wiskundige modellering en computersimulaties. Zijn empirisch onderzoek bevat met name experimenten en veldonderzoek naar netwerken en normen in werkgroepen en scholen.

 

Ernestine Gordijn (1969) is benoemd tot adjunct-hoogleraar Sociale cognities en emoties. Gordijn houdt zich bezig met de cognitieve processen die optreden bij interacties tussen mensen en de emoties die deze oproepen. Bijvoorbeeld: hoe mensen elkaar waarnemen, hoe zij denken door anderen waargenomen te worden en welke emoties dit oproept.

 

Marleen Janssen (1955) is benoemd tot adjunct-hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder de congenitale en vroegverworven doofblindheid. De leerstoel richt zich als enige in de wereld specifiek op de groep doofblinde personen en richt zich onder meer op de ontwikkeling van diagnostische interventieprogramma’s gericht op betekenisoverdracht en communicatie en het reduceren van gedragsproblemen door het verbeteren van de interactie en communicatie in dagelijkse situaties.

 

Sabine Otten (1960) is benoemd tot adjunt-hoogleraar Intergroepsrelaties en sociale integratie.De leerstoel bestrijkt onderwerpen die zeer relevant zijn in de huidige samenleving, zoals: 1) de sociaal-psychologische achtergrond van en respons op toenemende diversiteit, immigratie en globalisatie; 2) de achtergronden van discriminatie op grond van geloof, leeftijd, geslacht of afkomst; 3) de rol van sociale identiteiten in de escalatie of de-escalatie van sociale conflicten.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:12

Meer nieuws