Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Managing the complexity of variability in software product families

09 mei 2008

Promotie: M. Sinnema, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5

Titel: Managing the complexity of variability in software product families

Promotor(s): prof.dr.ir. J. Bosch

Faculteit: wiskunde en natuurwetenschappen

 

Productfamilie helpt bij hergebruik software

Hergebruik van software lost veel problemen op als het gaat om kosten, kwaliteit en levertijd van software producten. Vanaf de jaren negentig vormt het werken met zogenaamde software productfamilies een belangrijke methode om het hergebruik van software te realiseren. Het is een aanpak die in de industrie zijn voordelen al duidelijk heeft laten zien. Het idee erachter is om het gebruik van de verschillen en overeenkomsten tussen de producten die men wil ontwikkelen, expliciet te plannen. Daarbij wordt een verzameling generieke componenten ontwikkeld, waaruit men de verschillende producten kan construeren. Probleem hierbij is dat het afleiden van deze producten vanuit de generieke componenten nog te duur is, teveel tijd kost en de inzet van teveel experts vergt. De uitdaging is daarom om de kosten voor het afleiden van deze producten te verlagen.

Het doel van het onderzoek van Marco Sinnema en Sybren Deelstra is om technieken te ontwikkelen en te valideren die die hoge kosten verlagen. Het is daarbij belangrijk dat de technieken bruikbaar zijn in de industrie. Daarom begint het proefschrift met een studie van de productafleiding in industriële toepassingen. Sinnema en Deelstra bieden een raamwerk van concepten die deze productafleiding beschrijft. Binnen dit raamwerk presenteren zij een analyse van de praktijk. Verder geven ze een overzicht van de onderliggende oorzaken van de hoge kosten van het afleiden van deze producten.

Het expliciet maken van de variabiliteit in een variabiliteitsmodel pakt veel van die onderliggende oorzaken aan. ‘Daarom vergelijken en classificeren we bestaande technieken voor variabiliteitsmodellering, die beschreven zijn in de literatuur, op basis van de resultaten van onze analyse van de praktijk. Binnen deze classificatie analyseren we de modelleringsvormen en de tools die bij de technieken horen. Verder identificeren we de overeenkomsten en verschillen tussen de technieken en benoemen we de nog op te lossen problemen,’ aldus de onderzoekers

Tenslotte beschrijft het proefschrift COVAMOF, een nieuwe methode voor variabiliteitsbeheersing. COVAMOF pakt zowel de belangrijkste uitdagingen binnen productafleiding aan als de nog op te lossen problemen van de bestaande technieken. De kern van COVAMOF bestaat uit een modelleringstaal en een uitgebreide toolset. ‘Bovenop de kern hebben we een afleidingsproces en een assessmentmethode voor productfamilies ontwikkeld. Het afleidingsproces beschrijft, hoe de modelleringstaal en de tools kunnen worden gebruikt om producten efficiënt van de productfamilie af te leiden.’ Het doel van de assessmentmethode is om de variabiliteit binnen de productfamilie te beoordelen op haar geschiktheid voor bestaande en toekomstige producten. ‘In dit laatste deel van het proefschrift beschrijven we het afleidingsproces en de assessmentmethode in detail en valideren we COVAMOF met behulp van de resultaten van een experiment in de industrie. Deze resultaten tonen aan, dat COVAMOF de kosten van productafleiding reduceert, zowel wat betreft de benodigde inspanning, de afhankelijkheid van experts als de levertijd.’

Marco Sinnema (Drachten, 1978) studeerde informatica in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Software Engineering. Sinnema werkt bij Océ Technologies BV, Venlo. /JS

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.