Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Charge disproportionation in transition metal oxides

09 mei 2008

Promotie: A.G.J. Sadoc, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5

Titel: Charge disproportionation in transition metal oxides

Promotor(s): prof.dr. R. Broer en prof.dr. C. de Graaf

Faculteit: wiskunde en natuurwetenschappen

 

Perovskiet kristalstructuur

Het proefschrift van Aymeric Sadoc beschrijft een theoretisch onderzoek naar enkele overgangsmetaaloxiden met een perovskiet kristalstructuur. Veel perovskietoxiden bezitten technologisch interessante eigenschappen, zoals supergeleiding of "kolossale" magnetoweerstand. De in dit werk behandelde oxides CaFeO3 en YNiO3 vertonen bij lage temperatuur kristaldeformaties, waarvan aangenomen wordt dat ze samengaan met het optreden van verschillende ladingstoestanden voor een type overgangsmetaalion.

Sadoc beschrijft de kristallen met de embedded-clusterbenadering. Dit model maakt het mogelijk om geavanceerde kwantumchemische rekenmethoden te gebruiken die de elektronenverdeling in het clustergebied nauwkeurig beschrijven. In het proefschrift wordt het complete active space self consistent field model voor dit doel gebruikt. Dit golffunctiemodel kan een redelijke beschrijving van de elektronenverdeling in het cluster geven, maar slaagt er niet altijd in om relatieve energieën nauwkeurig te benaderen. Het resultaat wordt verbeterd met tweede orde storingsrekening.

Aymeric Sadoc (Frankrijk, 1978) studeerde natuurkunde aan de universiteit van Rennes. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Zernike Institute for Advanced Materials. /JS

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws