Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Erbij horen met behoud van eigenheid

Culturele diversiteit op het werk
20 mei 2008

Bij het team horen zonder je eigenheid te verliezen. Dat willen werknemers die behoren tot een etnische minderheidsgroep het liefst. Hoewel diversiteit bij veel Nederlandse organisaties en bedrijven hoog in het vaandel staat, is het niet zo gemakkelijk om die eigenheid te bewaren, constateert Kyra Luijters. “Om er bij te horen én je eigen cultuur te behouden op het werk, moet je heel sterk in je schoenen staan.” Luijters promoveert 29 mei 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tegen de achtergrond van het huidige integratiedebat in de Nederlandse samenleving, deed Luijters onderzoek naar de rol die culturele diversiteit speelt op het werk. “Sommige organisaties halen voordeel uit de diverse samenstelling van hun teams, terwijl culturele diversiteit bij andere organisaties juist tot problemen leidt. Hoe komt dat? Ook wilde ik weten hoe leden van minderheidsgroepen binnen een team functioneren. Passen ze zich wel of niet aan? In hoeverre voelen ze zich thuis in een team? Wat in mijn onderzoek duidelijk naar voren komt is dat leden van minderheden heel graag bij het team willen horen. Het liefst met behoud van hun cultuur, maar het erbij willen horen staat voorop. Werknemers die als lid van een minderheidsgroepering erin slagen om bij het team te horen én tegelijkertijd hun cultuur te behouden, zijn vaak emotioneel stabiele mensen die sterk in hun schoenen staan.”

Openheid en waardering

Uit tal van onderzoeken binnen Europa en Amerika blijkt dat de diverse samenstelling van teams binnen een organisatie nogal eens tot problemen leidt. Diversiteit werkt versplintering in de hand, terwijl het voor de organisatie juist erg belangrijk is dat mensen samenwerken. Wat kunnen organisaties hieraan doen? Luijters benadrukt het belang van openheid en waardering. “Werknemers in diverse organisaties voelen zich het meest thuis in teams waarin open met elkaar wordt gesproken over culturele verschillen en er ook waardering bestaat voor deze verschillen. Door openheid en waardering worden verschillen tussen mensen niet alleen minder lastig, verschillen kunnen dan zelfs voordelig uitwerken voor de organisatie.”

Allemaal gelijk

Openheid en waardering kunnen het ook gemakkelijker maken voor werknemers van culturele minderheidsgroepen om hun cultuur te behouden op het werk. Dat kan lang niet in alle organisaties. Het dominante uitgangspunt binnen teams in Nederland is dat iedereen gelijk is, ongeacht zijn afkomst. Dat lijkt positief: werkgevers proberen werknemers gelijke kansen te bieden en discriminatie wordt niet geaccepteerd. Luijters toont aan dat dit perspectief van managers toch niet optimaal is. “Mensen moeten zich aanpassen en mogen zich dus niet van elkaar onderscheiden. Men is zo bang om te discrimineren dat verschillen worden ontkend. Hierdoor wordt diversiteit onbespreekbaar en kunnen er juist conflicten ontstaan. Want die verschillen bestaan wel degelijk.”

Leren van elkaar

In organisaties die ervan uit gaan dat culturele diversiteit kan bijdragen aan een positief resultaat, krijgen werknemers wel ruimte om hun cultuur te behouden en uit te dragen. Luijters: “Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die willen dat het personeel vertrouwd is met culturele verschillen, zodat ze ook beter in staat zijn om te gaan met klanten die afkomstig zijn uit verschillende culturen. Culturele diversiteit binnen deze teams wordt positief gewaardeerd omdat het goed is voor de organisatie. Collega’s willen elkaar echt leren kennen. Ze kunnen hun eigenheid behouden en leren van elkaar hoe ze hun werk ook anders kunnen aanpakken. In dit soort teams komen minder vervelende conflicten voor dan in teams waar iedereen gelijk moet zijn.”

Parallellen met integratiedebat

Luijters is voorzichtig met het trekken van parallellen tussen diversiteit op het werk en in de samenleving. “Ik heb alleen onderzoek gedaan naar culturele diversiteit in het werk. Maar het is wel logisch dat de manier waarop binnen organisaties wordt omgegaan met diversiteit wordt beïnvloed door de sfeer in de samenleving. Ik vind het vooral heel positief om te kunnen constateren dat leden van minderheidsgroepen op het werk graag willen integreren. En dat die integratie van twee kanten moet komen: diversiteit op het werk komt tot bloei als er binnen het team openheid en waardering is ten aanzien van verschillen en als leden van het team tot de ontdekking zijn gekomen dat ze van elkaar kunnen leren.”

Curriculum Vitae

Kyra Luijters (Utrecht, 1979), studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze voerde haar promotieonderzoek uit bij de afdeling Sociale- en Organisatiepsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Luijters promoveert tot doctor in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen bij prof.dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee en prof.dr. S. Otten. De titel van haar proefschrift luidt: Making diversity bloom: coping effectively with cultural differences at work (Diversiteit tot bloei laten komen: effectief omgaan met culturele diversiteit op het werk). /MB

Noot voor de pers

Informatie: Kyra Luijters, e-mail: k.luijters@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27
printView this page in: English

Meer nieuws