Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoeksrapport ‘Nederland Deugt’ zoekt aanknopingspunten voor integratie

19 mei 2008

Als het gaat om deugden (moreel goede eigenschappen zoals respect en betrouwbaarheid) dan verschillen moslims, christenen en niet-religieuzen niet zoveel van elkaar. Dit kan aanknopingspunten bieden om de integratie van allochtonen te bevorderen. Ook blijkt dat het aantal praktiserende moslims in Nederland meestal te hoog wordt ingeschat. Dit concluderen onderzoekers van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hun onderzoeksrapport, getiteld ‘Nederland Deugt’, zal op 26 mei 2008 aangeboden worden aan de Groningse burgemeester Jacques Wallage.

Deugden helpen mensen op een goede manier samen te leven. En aangezien religie (en dan vooral de islam) een belangrijke rol speelt in het debat over de multiculturele samenleving en integratie is het belangrijk om na te gaan wat precies de invloed is van religie op deugden. Bij dit onderzoek – dat onder leiding stond van sociaal psycholoog Jan Pieter van Oudenhoven en arabist-islamkenner Fred Leemhuis – is daarom geprobeerd de deugden van christenen, moslims en niet-religieuzen in kaart te brengen.

Gemeenschappelijke deugden

Dit is gedaan door aan leerkrachten, tieners, ouders, gemeenteraadsleden en popartiesten van verschillende religies te vragen wat zij belangrijke deugden vinden. Hieruit blijkt dat moslims in hun opvattingen over deugden niet veel afwijken van katholieken en protestanten in Nederland en ook niet van niet-religieuzen. Moderne deugden als respect, betrouwbaarheid, zorgzaamheid en openheid worden door de opinieleiders van diverse komaf gezien als belangrijk. Deze deugden kunnen volgens de onderzoekers wellicht gebruikt worden als “trekkers van programma’s ter bevordering van integratie of sociale cohesie.”

Imams

Islamitische tieners geven aan dat ze in vergelijking met andere tieners veel meer beïnvloed worden door religieuze leiders als het gaat om morele kwesties. De onderzoekers hebben daarom gekeken naar wat imams in Nederland belangrijke deugden vinden. Ze hebben daarvoor een aantal imams geïnterviewd en preken geanalyseerd. Hieruit blijkt dat imams – net als niet-islamitisch Nederland - het zeer belangrijk vinden om respect te tonen. Ook hechten moslims groot belang aan goede relaties met de buren (daarmee wordt de hele straat bedoeld). Dit begrip kan volgens de onderzoekers “als startpunt dienen voor acties in steden of dorpen om relaties tussen moslims en niet-moslims te verbeteren.”

Steeds Nederlandser

Bovendien concluderen de onderzoekers dat het aantal moslims in Nederland vaak te hoog wordt ingeschat. Veel eerste of tweede generatie immigranten uit islamitische landen zijn helemaal geen praktiserende moslims – zo blijkt uit analyse van bezoekersaantallen van moskeeën. Ook worden imams in zekere zin steeds Nederlandser. Dat is te zien aan het feit dat imams in Nederland allemaal ongeveer dezelfde bronnen gebruiken bij het maken van preken. Dit suggereert dat moslims, hoe verschillend wat betreft komaf ook, allemaal tegen dezelfde kwesties aanlopen, waarbij er als vanzelf in de praktijk een soort Nederlandse islam ontstaat.

Zie ook TV-programma Adamsappel: Respect! Nederland deugt !

Noot voor de pers

Het onderzoeksrapport zal op maandag 26 mei 2008 in Groningen gepresenteerd worden tijdens het symposium ‘Nederland Deugt’. Het programma start om 13:00 uur. Journalisten zijn van harte welkom het symposium bij te wonen.

Voor meer informatie over het onderzoeksrapport of het symposium kunt u contact opnemen met Maarten Koekkoek, e-mail: m.m.koekkoek@rug.nl, tel.: 050-363 6903.

‘Nederland Deugt’ maakt deel uit van een groter onderzoeksproject, waarbij empirisch onderzoek gedaan wordt naar verschillende groepen religieuzen en niet-religieuzen. Het onderzoek vindt plaats met een financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid is een multidisciplinair en interuniversitair onderzoeksinsituut dat ernaar streeft om door middel van wetenschappelijk onderzoek inzicht te verschaffen in de manier waarop een sociaal weerbare samenleving gecreëerd kan worden waarin de perspectieven en identiteiten van verschillende culturele groepen geïntegreerd zijn en deze groepen positieve relaties met elkaar onderhouden.

Laatst gewijzigd:30 november 2017 16:03

Meer nieuws

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...

 • 09 oktober 2018

  Er gaat al 80 jaar niets boven de Groningse sociologen

  De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat 80 jaar. Dit viert de afdeling met studenten, stafleden en alumni op vrijdag 12 oktober met een feestelijk programma in het Grand Theater in Groningen.

 • 08 oktober 2018

  Onder de 1,5 graad temperatuurstijging: ‘Met snel en daadkrachtig handelen kan het nog’

  De temperatuurstijging wereldwijd onder de anderhalve graad houden: het heeft veel voordelen en het kan nog, maar dan moeten we snel en daadkrachtig optreden. Dat concludeert het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in haar laatste rapport,...