Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoek professoren Gormley en Wissink naar juridische aspecten stedelijk openbaar vervoer

10 april 2008
Leden van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat hebben op vrijdag 4 april het onderzoeksrapport van de hoogleraren Gormley en Wissink over de juridische aspecten van marktwerking in het stedelijk openbaar vervoer ontvangen. Lees verder op de webpagina's van de Tweede Kamer.
Laatst gewijzigd:07 november 2019 14:08

Meer nieuws