Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

RUG krijgt drie NWO-subsidies uit apparatuurfonds

01 april 2008

Drie onderzoeksgroepen van de RUG en het UMCG krijgen een subsidie uit het fonds van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dat bestemd is voor de aanschaf van middelgrote apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. Het gaat om urgente investeringen voor vernieuwend onderzoek van zeer hoog niveau. Het middelgrootprogramma subsidieert investeringen met een NWO-bijdrage van 110.000 tot 900.000 euro.  

Met het programma voor middelgrote investeringen wil NWO het nationale onderzoekslandschap versterken en profileren op grond van kwaliteit en - waar van toepassing - maatschappelijk belang. Vrijwel in alle gevallen dient een investering uit NWO-middelgroot een combinatie van lokale en nationale belangen. Een investering heeft bijvoorbeeld nationale betekenis als onderzoekers van andere instellingen gebruik kunnen maken van de nieuwe onderzoeksfaciliteit, zoals een databank of dure apparatuur.

In totaal ontving NWO 84 aanvragen. Wetenschappers in het binnen- en buitenland beoordeelden deze voorstellen. Uiteindelijk werden 21 voorstellen voor honorering geselecteerd. NWO betaalt maximaal 75 procent van elke subsidie. De universiteit of het instituut draagt minimaal 25 procent bij.

De gehonoreerd Groningse onderzoeksgroepen zijn:

Moleculaire Celbiologie (prof. dr. I.J. van der Klei)

Met de subsidie zal een flow cytometer gecombineerd met een celsorteerapparaat worden aangeschaft. Hiermee kunnen deeltjes zoals levende cellen of onderdelen van cellen worden gescheiden op grond van hun grootte en fluorescente eigenschappen. De apparatuur zal voornamelijk worden gebruikt voor celbiologisch onderzoek aan gisten en schimmels. Deze eenvoudige organismen worden in de onderzoeksgroep gebruikt als model voor de menselijke cel. Het onderzoek draagt bij aan de kennis over menselijke ziektes en over de oorzaken van veroudering. De resultaten uit het onderzoek kunnen ook toegepast worden in de synthetische biologie en dragen onder andere bij aan de efficientere en schonere productie van antibiotica en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. 

Kindergeneeskunde (prof. dr. F. Kuiper)  

Obesitas is het resultaat van onbalans tussen opname en verbruik van energie, resulterend in diverse metabole ziekten. Met behulp van metabole monitor systemen kan bij kleine modeldieren niet-invasief de energiehuishouding worden gemeten in relatie met genetische achtergrond, medicijnen en regulatie van inname, opname en verbruik van voeding. 

Sociale psychiatrie (prof.dr. A.J. Oldehinkel)

TRAILS is een langlopend bevolkingsonderzoek onder Noord-Nederlandse adolescenten, waarin onder meer de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen en factoren die hierop van invloed zijn in kaart worden gebracht. In dit project zullen de reeds bestaande TRAILS-gegevens worden uitgebreid met informatie over: (1) het ontstaan en beloop van psychiatrische stoornissen volgens criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (DSM-IV) en (2) stressvolle gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen zullen worden beoordeeld door de interviewer, rekening houdend met hun context.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:12

Meer nieuws