Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Mean or green? Value orientations, morality and prosocial behaviour

10 april 2008

Promotie: mw. J.I.M. de Groot, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Mean or green? Value orientations, morality and pros ocial behaviour

Promotor: prof.dr. J.A. Rothengatter

Faculteit: gedrags- en maatschappijwetenschappen

 

Milieubeleid moet zich meer richten op positief gedrag

Veel mensen gedragen zich niet milieuvriendelijk, ook als ze dat wel belangrijk vinden. Om milieuvriendelijke gedrag te stimuleren is het van belang om te weten waarom de een zich wel milieuvriendelijk gedraagt en de ander niet. Psychologen maken daarvoor gebruik van een bestaande indeling van menselijk gedrag. Mensen met sterk egoïstische waarden, streven naar maximale uitkomsten voor zichzelf. Mensen met sterk altruïstische waarden streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst voor anderen. Sommige mensen gedragen zich milieuvriendelijk puur om natuur en milieu te beschermen. Voor dit gedrag is een derde type bedacht: mensen met biosferische waarden. Promovenda Judith de Groot onderzocht hoe deze drie waarden gerelateerd zijn aan milieurelevant gedrag.

De resultaten van haar onderzoek tonen aan dat alle drie waarden een motief bieden voor mensen om milieuvriendelijk te handelen. Het bleek echter dat in de meeste gevallen milieuvriendelijk gedrag positief samenhangt met altruïstische en biosferische waarden en negatief met egoïstische waarden. De negatieve relatie van egoïstische waarden met milieuvriendelijk gedrag lijkt problematisch. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen a priori geneigd zijn om vanuit hun egoïstische waarden te handelen. Altruïstische en biosferische waarden zijn meer afhankelijk van externe ondersteuning, zoals een expliciete afkeuring van instituties of andere mensen als men niet in overeenstemming met deze waarden handelt. Altruïstische en biosferische waarden hebben dus de meeste ondersteuning nodig om milieuvriendelijk gedrag te promoten. Beleid dat gericht is om mensen ‘groen’ te krijgen zal zich daarom ook vooral hierop moeten richten.

Judith de Groot (Nijmegen, 1976) studeerde sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte haar promotieonderzoek bij de sectie omgevingspsychologie van het Heymans Instituut. Het werd gefinancierd door RUG en EU. De Groot is inmiddels postdoc-onderzoeker bij toegepaste sociale psychologie. /ML

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws