Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Geneesmiddelenbewaking en -veiligheid

08 april 2008

Oratie: prof.dr. A.C. van Grootheest, hoogleraar Geneesmiddelenbewaking en geneesmiddelenveiligheid, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Vigilate et Orate

Faculteit: wiskunde en natuurwetenschappen

Er is de afgelopen jaren veel belangstelling voor de bijwerkingen van geneesmiddelen. Soms lijkt de aandacht voor de bijwerkingen groter dan die voor de werking. Elk geneesmiddel heeft altijd gewenste en ongewenste effecten. Het gaat erom bij het gebruik van een geneesmiddel een zorgvuldige afweging te maken van de voor- en nadelen. Tegen deze achtergrond is de leerstoel Geneesmiddelenbewaking en Geneesmiddelenveiligheid ingesteld bij het Universitair Centrum voor Farmacie Groningen. Apothekers worden zo vanaf het begin van hun opleiding getraind in het gebalanceerd denken over de waarde de behandeling met geneesmiddelen.

Geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie kenmerkt zich door informatie over de veiligheid van geneesmiddelen te destilleren uit meldingen van bijwerkingen. Deze meldingen worden gedaan door artsen, apothekers en gebruikers van geneesmiddelen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door analyse van deze meldingen en het wereldwijd delen van de informatie, wordt nieuwe kennis verkregen die weer nuttig is voor nieuwe gebruikers.

De onderzoeksgroep van Kees van Grootheest zoekt naar methoden om sneller betrouwbare informatie te krijgen over nieuwe geneesmiddelen, dat wil zeggen: geneesmiddelen die nog maar net zijn toegelaten voor gebruik en waarover nog maar weinig over de veiligheid bij dagelijks gebruik bekend is. Ook geeft Van Grootheest veel aandacht aan onderzoek naar de bijdrage die gebruikers van geneesmiddelen kunnen leveren aan het bewaken van de veiligheid van geneesmiddelen. Zij kunnen in Nederland bijwerkingen melden (www.lareb.nl). Een belangrijke onderzoeksvraag is daarbij: maakt dat het gebruik van geneesmiddelen veiliger of vergroot het juist de zorgen over de veiligheid van geneesmiddelen?

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 15:32

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Miljoenenpremies naar vier Groningse toponderzoekers

  Vier Groningse RUG-wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden...

 • 22 februari 2018

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...