Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Geneesmiddelenbewaking en -veiligheid

08 april 2008

Oratie: prof.dr. A.C. van Grootheest, hoogleraar Geneesmiddelenbewaking en geneesmiddelenveiligheid, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Vigilate et Orate

Faculteit: wiskunde en natuurwetenschappen

Er is de afgelopen jaren veel belangstelling voor de bijwerkingen van geneesmiddelen. Soms lijkt de aandacht voor de bijwerkingen groter dan die voor de werking. Elk geneesmiddel heeft altijd gewenste en ongewenste effecten. Het gaat erom bij het gebruik van een geneesmiddel een zorgvuldige afweging te maken van de voor- en nadelen. Tegen deze achtergrond is de leerstoel Geneesmiddelenbewaking en Geneesmiddelenveiligheid ingesteld bij het Universitair Centrum voor Farmacie Groningen. Apothekers worden zo vanaf het begin van hun opleiding getraind in het gebalanceerd denken over de waarde de behandeling met geneesmiddelen.

Geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie kenmerkt zich door informatie over de veiligheid van geneesmiddelen te destilleren uit meldingen van bijwerkingen. Deze meldingen worden gedaan door artsen, apothekers en gebruikers van geneesmiddelen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door analyse van deze meldingen en het wereldwijd delen van de informatie, wordt nieuwe kennis verkregen die weer nuttig is voor nieuwe gebruikers.

De onderzoeksgroep van Kees van Grootheest zoekt naar methoden om sneller betrouwbare informatie te krijgen over nieuwe geneesmiddelen, dat wil zeggen: geneesmiddelen die nog maar net zijn toegelaten voor gebruik en waarover nog maar weinig over de veiligheid bij dagelijks gebruik bekend is. Ook geeft Van Grootheest veel aandacht aan onderzoek naar de bijdrage die gebruikers van geneesmiddelen kunnen leveren aan het bewaken van de veiligheid van geneesmiddelen. Zij kunnen in Nederland bijwerkingen melden (www.lareb.nl). Een belangrijke onderzoeksvraag is daarbij: maakt dat het gebruik van geneesmiddelen veiliger of vergroot het juist de zorgen over de veiligheid van geneesmiddelen?

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 15:32

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Waarom bliksem vaak meermaals inslaat

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slaat bliksem vaak meermaals in, maar de reden waarom een bliksemkanaal ‘hergebruikt’ wordt, is tot nu toe onopgehelderd. Recentelijk heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Rijksuniversiteit...

 • 16 april 2019

  Na vier decennia nog altijd actief

  Op 29 maart hield het Zernike Institute of Advanced Materials een afscheidsymposium ter ere van Jeff de Hosson, hoogleraar Technische Natuurkunde. De Hosson ging eind 2018 met emeritaat, maar hij werkt door. Hij zit namelijk nog steeds vol nieuwe ideeën...

 • 11 april 2019

  Ben Feringa in een baan om de zon

  De Internationale Astronomische Unie heeft op 6 april 2019 tientallen planetoïden een naam gegeven. Tot dat moment draaiden ze anoniem in een baan om de zon. Planetoïde 12655 is vernoemd naar prof. dr. Ben Feringa, winnaar van de Nobelprijs in Scheikunde...