Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

UCITS and taxation: towards harmonization of taxation of UCITS in the European Union

03 april 2008

Promotie: R.P.C. Adema, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: UCITS and taxation: Towards harmonization of taxation of UCITS in the European Union

Promotor: prof.dr. I.J.J. Burgers

Faculteit: rechtsgeleerdheid

 

Grensoverschrijdende aandelenhandel ICBE’s verstoord door nationale belastingwetgeving

Verschillen in nationale belastingwetgeving staan soms grensoverschrijdende handel in aandelen in de weg. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Raymond Adema. Hij onderzocht de belastingheffing van intracommunitaire beleggingsinstellingen (ICBE’s) in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Een ICBE is een beleggingsinstelling die haar aandelen pan-Europees mag aanbieden. Een in 1985 aanvaarde EU-Richtlijn heeft tot doel een Europese kapitaalmarkt tot stand te brengen en de belemmeringen van de vrije handel in aandelen in ICBE’s weg te nemen. De belastingheffing van inkomsten die door middel van een ICBE worden genoten is echter niét geregeld door die richtlijn of door andere secundaire EU-wetgeving.

Volgens Adema komt ondanks het bestaan van deze richtlijn een pan-Europese markt voor aandelen in ICBE’s niet tot stand, doordat de behandeling van ICBE’s in de nationale belastingwetgeving van de lidstaten substantieel verschilt. Deze verschillen belemmeren de concurrentie tussen binnenlandse en buitenlandse ICBE’s in de onderzochte landen. De studie sluit daarom af met een aantal aanbevelingen om de verschillen in belastingdruk die ontstaan bij de grensoverschrijdende handel weg te nemen.

 

Raymond Adema (West-Terschelling, 1976) studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichte zijn promotieonderzoek bij onderzoeksschool Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving, de onderzoekschool verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van dezelfde universiteit. Hij is thans werkzaam als universitair docent bij de Vakgroep Belastingrecht en Rechtseconomie van de Rijksuniversiteit Groningen en als fiscalist bij Deloitte in Groningen en Leeuwarden. Het proefschrift wordt bij Kluwer Law International uitgebracht in de EUCOTAX Series on European Taxation. /ES

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws