Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Chemie of chaos: uitdagingen bij het realiseren van groepspotentieel

01 april 2008

Oratie: prof.dr. G.S. van der Vegt, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Chemie of chaos: uitdagingen bij het realiseren van groepspotentieel

Spreker: prof.dr. G.S. van der Vegt, hoogleraar Gedrag in organisaties

Faculteit: economie en bedrijfskunde

 

Wanneer mensen hun krachten bundelen en collectief aan uitdagingen werken, zijn ze soms in staat om uitzonderlijke dingen te bereiken. Denk aan grote wetenschappelijke doorbraken en technologische ontwikkelingen. Maar soms leidt het het werken in groepen ook tot chaos en rampzalige gebeurtenissen.

In zijn rede zet Gerben van der Vegt uiteen welke factoren zorgen voor chemie en welke factoren leiden tot chaos. Hij identificeert drie factoren die er voor kunnen zorgen dat groepen beter presteren dan individuen: 1. het verdelen van taken en verantwoordelijkheden, 2. het gezamenlijk verwerken van informatie en 3. de diversiteit aan meningen en perspectieven binnen groepen.

Van der Vegt gaat ook in op empirisch onderzoek waaruit blijkt dat het niet goed ‘managen’ van deze factoren soms tot problemen in de onderlinge samenwerking leidt. Meer dan vijftig jaar groepsdynamisch onderzoek biedt een schat aan informatie en instrumenten die kunnen worden gebruikt voor het realiseren van de voordelen en minimaliseren van de nadelen van het werken in groepen.

Het recent opgerichte Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, waar Van der Vegt deel van uitmaakt, gaat de komende jaren aandacht besteden aan het uitbouwen van bestaande groepsdynamische kennis en de implementatie en toepassing daarvan in het bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws