Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

De mythes in het onderwijs: Greetje van der Werf ...et al.

08 april 2008
.
.

Uitgeverij SWP
Verschenen: april 2008
Pagina's: 176
ISBN: 978 90 6665 938 4

De mythes in het onderwijs door Greetje van der Werf, Bas Levering, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Mineke van Essen

Onderwijs staat in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling. Van voorschoolse educatie tot studiehuis, van competentieleren op de pabo tot de brede school, iedereen heeft er wel een mening over. Vaak worden die meningen uit de losse pols geponeerd, ze berusten op mythes. In dit boek worden dertien hedendaagse onderwijsmythes tegen het licht gehouden door gerenommeerde wetenschappers. De meeste mythes betreffen het kind, de leerling dus. Zo is er aandacht voor de mythe van het vroege leren, de mythe van de sterke benen, de kennismythe, de mythe van het (ab)normale kind en de mythe dat het brein er niet toe doet.

Op leerkrachtniveau worden de mythe van de knappe meester en de mythe van de vrouwelijke didactiek onder de loep genomen. Op school- en organisatieniveau moeten de mythe van het maakbare kind, de mythe van de manager en de vrijheid van onderwijsmythe het ontgelden. Het boek sluit af met twee essays over de wijze waarop Rousseaus ontdekking van het kind doorwerkt in de hedendaagse onderwijsmythologie.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:48

Meer nieuws

 • 30 november 2021

  In je eentje naar Nederland: hoe verloopt de opvang van alleenstaande gevluchte kinderen?

  Gevluchte kinderen onder de vijftien jaar die alleen in Nederland aankomen, komen niet in een asielzoekerscentrum terecht, maar in een opvanggezin. Jet Rip keek voor haar promotieonderzoek naar het succes van deze plaatsingen. Wat blijkt? Het...

 • 29 november 2021

  Samenwerken: moeilijker dan het lijkt

  Alles en iedereen werkt samen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstituties, ngo’s, maar ook individuen. Maar het gaat geregeld mis, zelfs als alle partners van goede wil zijn. Hoe kan dat? Een grote groep onderzoekers, onder wie Rafael...

 • 23 november 2021

  Filosofie op het vmbo – filosofie voor álle leerlingen

  Waarom kunnen vmbo-leerlingen het vak filosofie niet volgen? Kritisch nadenken, meningen onderzoeken, je eigen oordeel leren vormen – dat zijn toch onmisbare vaardigheden in onze maatschappij? Vanuit die vraag ontwikkelde Eva-Anne Le Coultre het...