Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

De mythes in het onderwijs: Greetje van der Werf ...et al.

08 april 2008
.
.

Uitgeverij SWP
Verschenen: april 2008
Pagina's: 176
ISBN: 978 90 6665 938 4

De mythes in het onderwijs door Greetje van der Werf, Bas Levering, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Mineke van Essen

Onderwijs staat in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling. Van voorschoolse educatie tot studiehuis, van competentieleren op de pabo tot de brede school, iedereen heeft er wel een mening over. Vaak worden die meningen uit de losse pols geponeerd, ze berusten op mythes. In dit boek worden dertien hedendaagse onderwijsmythes tegen het licht gehouden door gerenommeerde wetenschappers. De meeste mythes betreffen het kind, de leerling dus. Zo is er aandacht voor de mythe van het vroege leren, de mythe van de sterke benen, de kennismythe, de mythe van het (ab)normale kind en de mythe dat het brein er niet toe doet.

Op leerkrachtniveau worden de mythe van de knappe meester en de mythe van de vrouwelijke didactiek onder de loep genomen. Op school- en organisatieniveau moeten de mythe van het maakbare kind, de mythe van de manager en de vrijheid van onderwijsmythe het ontgelden. Het boek sluit af met twee essays over de wijze waarop Rousseaus ontdekking van het kind doorwerkt in de hedendaagse onderwijsmythologie.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:48

Meer nieuws

 • 24 januari 2022

  Doofblinden hebben plezier dankzij zintuigenverhalen

  De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt samen met Koninklijke Kentalis of zintuigenverhalen – verhalen die via bijvoorbeeld geur of aanraking verteld worden – kunnen helpen om communicatie met doofblinde mensen te verbeteren.

 • 11 januari 2022

  Open access boek leert onderzoekers programmeertaal ‘Julia’

  Op 1 november 2021 heeft PhD student psychologie Rik Huijzer een open access boek over programmeertaal ‘Julia’ gepubliceerd. Met het boek hoopt hij onderzoekers handvatten te geven om zelf met Julia aan de slag te gaan.

 • 14 december 2021

  Generations and Gender Programme opgenomen in ESFRI Roadmap 2021

  Het Generations and Gender Programme (GGP) is officieel erkend als belangrijke onderzoeksinfrastructuur. Op 7 december werd bekendgemaakt dat het programma één van de elf projecten is die in de ESFRI-roadmap 2021 worden opgenomen.