Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

De mythes in het onderwijs: Greetje van der Werf ...et al.

08 april 2008
.
.

Uitgeverij SWP
Verschenen: april 2008
Pagina's: 176
ISBN: 978 90 6665 938 4

De mythes in het onderwijs door Greetje van der Werf, Bas Levering, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Mineke van Essen

Onderwijs staat in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling. Van voorschoolse educatie tot studiehuis, van competentieleren op de pabo tot de brede school, iedereen heeft er wel een mening over. Vaak worden die meningen uit de losse pols geponeerd, ze berusten op mythes. In dit boek worden dertien hedendaagse onderwijsmythes tegen het licht gehouden door gerenommeerde wetenschappers. De meeste mythes betreffen het kind, de leerling dus. Zo is er aandacht voor de mythe van het vroege leren, de mythe van de sterke benen, de kennismythe, de mythe van het (ab)normale kind en de mythe dat het brein er niet toe doet.

Op leerkrachtniveau worden de mythe van de knappe meester en de mythe van de vrouwelijke didactiek onder de loep genomen. Op school- en organisatieniveau moeten de mythe van het maakbare kind, de mythe van de manager en de vrijheid van onderwijsmythe het ontgelden. Het boek sluit af met twee essays over de wijze waarop Rousseaus ontdekking van het kind doorwerkt in de hedendaagse onderwijsmythologie.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws