Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nationaal college ‘Fitna en de nieuwe politiek’

23 april 2008

Vanaf woensdag 23 april 2008 gaat op initiatief van René Boomkens, hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen een nationale collegereeks van start naar aanleiding van de maatschappelijke discussie rond de verschijning van de film ‘Fitna’ en de veronderstelde opkomst van wat sinds Pim Fortuyn een ‘nieuwe politiek’ wordt genoemd.

Hoogleraren en universitaire docenten aan verschillende universiteiten en binnen uiteenlopende vakdisciplines besteden één college in een bestaande reeks aan allerlei aspecten van deze zogeheten ‘nieuwe politiek’, aan achtergronden van het maatschappelijke debat over migratie, Islam, nationale identiteit, democratie en globalisering. Tezamen moeten de colleges deze verschijnselen vanuit diverse disciplinaire invalshoeken benaderen en zo de discussie de verdieping bieden die momenteel zo node wordt gemist. De colleges zullen via Internet aan alle geïnteresseerden beschikbaar worden gemaakt.

Aan de collegereeks wordt meegewerkt door medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht. Het eerste college wordt op woensdag 23 april 2008 verzorgd door prof. Willem de Haan, hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwerp van dit college

'Polderen over Fitna. Had Theo dit gewild? Over de betekenis van de moord op Theo van Gogh en de gevolgen voor het debat over de Islam in Nederland.’
Woensdag 23 april 2008, 11-13.00 uur Offerhauszaal, Academiegebouw.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof. René Boomkens, tel. 050-363 6152, e-mail: r.w.boomkens@rug.nl

 

Voorlopig programma:

 

Woensdag 23 april

11-13 uur

RUG

Faculteit Rechten

Academiegebouw,

Offerhauszaal

'Polderen over Fitna. Had Theo dit gewild? Over de betekenis van de moord op Theo van Gogh en de gevolgen voor het debat over de Islam in Nederland’

Prof. Willem de Haan

(criminologie, rechten)

Maandag 19 mei

UvA

Faculteit Geesteswetenschappen

Filosofie

Onderwerp nog onbekend; discipline: sociale en politieke filosofie.

Dr. Karen Vintges & Dr. Bart van Leeuwen

(sociale en politieke filosofie)

Dinsdag in mei of juni

9-13 uur

UM

Cultuurwetenschappen

‘Power & Democracy’: Fitna en de macht van de Nederlandse media

Dr. René Gabriëls

(politieke en cultuurfilosofie)

-

RUG

Faculteit der Letteren

Kunsten, Cultuur & Media (KCM)

Fitna als politiek pamflet

Prof. Liesbeth Korthals Altes (literatuurwetenschap, KCM); Dr. Pascal Gielen (KCM)

-

UvA

Faculteit Maatschappij- en gedragswetenschappen

Communicatiewetenschappen

Fitna: the videobattle. On the series of Fitna-videos and comments on Internet

Prof. Liesbet van Zoonen (communicatiewetenschappen)

Tussen 17 mei en 3 juli

Faculteit Letteren UU

Mediastudies

-

Prof. William Urricchio (mediastudies)

-

EUR

Filosofie

Fitna: van tentoonstellingswaarde naar manipulatiewaarde

Prof. Jos de Mul (filosofie)

September

Faculteit Wijsbegeerte

RUG

Fitna, politiek en transnationalisme

Prof. René Boomkens; Dr. Baukje Prins (cultuurfilosofie; sociale en politieke filosofie)

Najaar 2008

Sociologie

EUR

Constructies van collectiviteit in het verlangen naar en teleurstelling na ‘Fitna’

Dr. Willem Schinkel (sociologie)

Najaar 2008

Maatschappijwetenschappen

UT

Filosofie; ethiek

Fitna, rechtvaardigheid en ressentiment

Dr. Tsjalling Swierstra (filosofie; ethiek)

 

Overige medewerkers aan het college: Prof. Frank van Vree (mediastudies UvA), Prof. Ido de Haan (geschiedwetenschap UU). Diverse andere academici hebben laten weten een bijdrage te overwegen.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.