Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

ISW start onderzoek naar mentorprojecten

09 april 2008

Het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW) is in opdracht van het Oranje Fonds een onderzoek gestart naar de effectiviteit van mentorprojecten in Nederland. Hiertoe zal een grootschalig project ‘Stimuleringsprogramma Mentorprojecten’ van  het Oranje Fonds worden geëvalueerd. Met dit programma wil het Oranje Fonds ongeveer 30 mentorprojecten verspreid over heel Nederland ondersteunen met als doel het versterken van participatie en actief burgerschap in de samenleving.

Mentoring is de afgelopen jaren in toenemende mate in opkomst in Nederland. In korte tijd zijn er landelijk vele mentorprojecten opgezet, waarbij kansarme jongeren worden gekoppeld aan een meer ervaren persoon en begeleid worden door middel van het uitwisselen van ervaringen en het geven van feedback. Het kan gaan om huiswerkbegeleiding, keuze van school- of werkloopbaan, ontwikkelen van competenties, maar ook om meer sociaal-emotionele begeleiding, zoals bijvoorbeeld een steuntje in de rug. Het uiteindelijke doel van een mentortraject is het verhogen van de sociale weerbaarheid van jongeren waarbij het versterken van het geloof in eigen kunnen en een positieve identiteit centraal staan. Op deze wijze zien jongeren hun kansen op een succesvolle school- of loopbaancarrière vergroten.

Succes- en faalfactoren

Het onderzoek van het ISW beoogt op een integratieve wijze na te gaan wat succes- en faalfactoren zijn bij het opzetten en uitvoeren van mentorprojecten en welke processen verantwoordelijk zijn voor het versterken van de sociale weerbaarheid van jongeren en het actieve burgerschap van mentoren. Deze integratieve aanpak houdt in dat er zowel onderzoek gedaan zal worden op het niveau van de organisatie als op het niveau van de mentor en mentee. Daarbij staan de volgende kernvragen centraal:  Hoe zorgen de projecten en partners ervoor dat hun werkzaamheden ingebed worden in de bestaande structuur, zodat continuering plaatsvindt na het stopzetten van de financiering? Hoe worden mentoren vanuit de verschillende projecten gemobiliseerd om zich in te zetten voor het begeleiden van jongeren? Hoe slagen mentoren er in om jongeren op een zodanige manier te ondersteunen zodat zij uiteindelijk hun weg vinden in de maatschappij? Hoe heeft de sociale weerbaarheid van de jongeren zich ontwikkeld gedurende het mentortraject in termen van een sterker zelfvertrouwen en een positieve identiteit en welke processen zijn hier verantwoordelijk voor?

Bovenstaande vragen zullen de komende vier jaar met behulp van zowel kwalitatieve (interviews, documentanalyse) als kwantitatieve (vragenlijsten) methodieken worden beantwoord.

ISW

Het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid is een multidisciplinair en interuniversitair onderzoeksinsituut dat ernaar streeft om door middel van wetenschappelijk onderzoek inzicht te verschaffen in de manier waarop een sociaal weerbare samenleving gecreëerd kan worden waarin de perspectieven en identiteiten van verschillende culturele groepen geïntegreerd zijn en deze groepen positieve relaties met elkaar onderhouden.

Noot voor de pers

Meer informatie:
Menno Vos, tel. 050-363 6377, email: m.w.vos@rug.nl
Aafje Dotinga 050-36 3712, email: a.dotinga@rug.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:18

Meer nieuws