Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoek naar de inzet van particulieren in het strafproces

10 maart 2008

Harm Brouwer, de hoogste baas van het openbaar ministerie, wil laten uitzoeken binnen welke grenzen betrokkenheid van burgers bij de opsporing toelaatbaar is. Mr. N.J.M. Kwakman vindt dit een loffelijk initiatief en pleit voor duidelijke grenzen aan particulier speurwerk in een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 8 februari 2008.
Door RTV Oost werd Kwakman telefonisch geïnterviewd over dit onderwerp op 4 februari 2008 in het programma Het Overijssels Hart. Het gesprek vindt plaats in het tweede uur na 17 minuten.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws