Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Minister Plasterk ontvangt 1e exemplaar Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde

31 maart 2008

Het eerste exemplaar van het Handboek Nedersaksische Taal wordt op 31 maart om 16.15 uur in de aula van het Academiegebouw uitgereikt aan dr. Ronald Plasterk, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het tweede exemplaar is voor dr. J.C. Gerritsen, gedeputeerde van Cultuur van de provincie Groningen, die een voortrekkersrol heeft gespeeld bij de Nedersaksische inzet voor verdere toepassing van het Europese handvest voor regionale talen op het Nedersaksisch. Prof.dr. Hermann Niebaum, hoogleraar Nedersaksische Taal- en Letterkunde en verbonden aan het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen zal de exemplaren uitreiken. Professor Niebaum is een van de auteurs van het boek.

Na het overhandigen van de exemplaren zal Niebaum ingaan op de inhoud en de totstandkoming van het boek. Daarna zal prof.dr. Ludger Kremer (Antwerpen) iets over de geschiedenis van het taalkundig onderzoek van het Nedersaksisch vertellen. De heer Arend ten Oever, voorzitter van de Nedersaksische koepelorganisatie SONT, zal stilstaan bij de huidige positie van het Nedersaksisch als erkende taal in het kader van het Europees Handvest.

Handboek Nedersaksisch

Het Nedersaksisch wordt gesproken in Noord- en Oost Nederland. Van Groningen tot in de Achterhoek en op de Veluwe, maar ook over de grens, waar het Nederduits heet. In het handboek wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het taalgebied, de taalstructuur en de woordenschat. Het Nedersaksisch kent regionale verschillen. In aparte hoofdstukken komen de regio's aan bod: Groningen, Stellingwerf, Drenthe, Overijssel, dat in West-Overijssel en Oost-Overijssel is opgedeeld en Gelderland, waarbij het Nedersaksisch uit de Achterhoek en het Nedersaksisch, dat ten Westen van de IJssel gesproken wordt, behandeld wordt.  Daarnaast is er ook een hoofdstuk gewijd aan de taalsociologische aspecten.
De Nedersaksische letterkunde is ook per regio ingedeeld en tot slot is er ook een hoofdstuk gewijd aan het Nederduits.

Het handboek werd samengesteld onder redactie van Henk Bloemhoff, Jurjen van der Kooi, Hermann Niebaum en Siemon Reker. De eindredactie was in handen van Jurjen van der Kooi.

Europees handvest

Het doel van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderhedenis

 • de bescherming en bevordering van regionale talen en talen van minderheden als bedreigd onderdeel van het Europees cultureel erfgoed en
 • sprekers van regionale talen of talen van minderheden de mogelijkheid te bieden deze talen zowel in het openbare als persoonlijke leven te gebruiken.

Door de Nederlandse rijksoverheid zijn de volgende regionale talen en talen van minderheden onder de werking van het Europees Handvest gebracht: het Fries, het Nedersaksisch, het Limburgs, het Roma en het Jiddisch. Deze talen vallen onder deel II van het handvest, hetgeen de Nederlandse overheid verplicht tot bescherming en non-discriminatie van de genoemde erkende regionale talen. Het Fries is daarnaast ook onder de werking van deel III gebracht. Dit betekent dat meer dan 35 bepalingen volgens welomschreven afspraken moeten worden uitgevoerd en nageleefd. De provincies Groningen, Drenthe, de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf samen met de provincie Fryslân, de provincies Overijssel en Gelderland en de koepelorganisatie SONT, die een twintigtal NGO’s vertegenwoordigt, streven nadrukkelijk, dat  ook op het Nedersaksisch deel III wordt toegepast.

Het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden is een verdrag dat op 25 juni 1992 door het Comité van Ministers van de Raad van Europa vastgesteld werd en op 1 maart 1998 in werking trad. Verdere informatie over het Europees Handvest is te vinden op de site van de Raad van Europa, www.coe.int, onder Charter (European Charter for Regional or Minority Languages).

Aanmelden verplicht

In verband met het beperkte aantal plaatsen wordt u verzocht contact op te nemen met dr. J. van der Kooi als u deze presentatie wilt bijwonen.

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:37

Meer nieuws

 • 06 juni 2018

  Nadruk op bloed, zweet en tranen veranderde medische wetenschap

  Bloed, urine, melk, zweet en sperma. Dat deze stoffen niet alleen voor medici, scheikundigen of biologen interessant zijn, bewijst de promotie van historicus Ruben Verwaal. Hij heeft onderzochthoe artsen de lichaamssappen bestudeerden in de achttiende...

 • 06 juni 2018

  Opgraving vroeg 18e-eeuws koopvaardijschip in de Noordoostpolder begonnen

  Met het blootleggen van een baardmankruik startte Burgemeester Aucke van der Werff van gemeente Noordoostpolder samen met maritiem archeoloog Yftinus van Popta woensdagmiddag de opgraving van een vroeg 18e-eeuws vrachtschip. De opgraving in agrarisch...

 • 01 juni 2018

  Negen onderzoekers aan de RUG ontvangen een Vidi-beurs

  NWO heeft aan 86 ervaren onderzoekers ieder een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Maar liefst negen hiervan doen hun onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG); aan vier verschillende faculteiten. Met de beurs kunnen de vier vrouwelijke...