Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prognosis, follow-up and quality of life in patients with neuroendocrine tumours

19 maart 2008

Promotie: mw. A.N.A. van der Horst-Schrivers, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Prognosis, follow-up and quality of life in patients with neuroendocrine tumours

Promotors: mw.prof.dr.E.G.E. de Vries en prof.dr. P.H.B. Willemse

Faculteit: medische wetenschappen

 

Patiënten met neuro-endocriene tumoren nader gevolgd

Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn zeldzame tumoren die allerlei stoffen (zoals vasoactive aminen, polypeptiden en prostaglandines) kunnen produceren. Deze stoffen veroorzaken klachten als ze in grote hoeveelheden uitgescheiden worden. UMCG-promovendus Anouk van der Horst-Schrivers onderzocht het beloop en de follow-up van patiënten met NETs. Daarbij concentreerde ze zich op carcinoïde tumoren van de middendarm. Ze identificeerde enkele factoren op basis waarvan de levensverwachting van patiënten met dit type tumor mogelijk beter kan worden ingeschat. Zodoende kan de behandeling worden verbeterd.

In de meeste gevallen is behandeling van het onderzochte type tumoren niet gericht op genezing, maar op het bestrijden van symptomen, levensverlenging en verbetering van kwaliteit van leven. Seksueel functioneren is een belangrijk aspect van deze kwaliteit van leven. Van der Horst-Schrivers laat zien dat 30% van de mannelijke en 6% van de vrouwelijke patiënten kampt met seksueel disfunctioneren. Daarmee verschilt deze patiëntengroep niet van de algemene Nederlandse bevolking. 

Anouk van der Horst-Schrivers (Venlo, 1971) studeerde geneeskunde te Maastricht. Ze verrichtte haar promotieonderzoek aan de afdeling Medische oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze blijft na haar promotie werkzaam in het UMCG als internist-endocrinoloog. /JW

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws