Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Why we stererotype influences how we stereotype: self-enhancement and comprehension effects on social perception

13 maart 2008

Beter begrip van de wereld, jezelf en anderen door gebruik van stereotypen

Stereotypen zijn generaliserende ideeën over de eigenschappen van bepaalde groepen mensen. Zo is een bestaand stereotype over vrouwen dat ze afhankelijk zijn, worden mannen vaak als agressief gezien en brildragers als intelligent. Wanneer men zulke stereotypen gebruikt om gedrag te interpreteren van een individueel lid van zo’n groep, spreekt men van stereotyperen. Over het algemeen wordt het gebruik van stereotypen gezien als iets negatiefs: de persoon wordt dan niet meer gezien als een uniek individu, maar als een onderdeel van een sociale groep die alle eigenschappen bezit die worden toegeschreven aan de groep als geheel.

De vraag is waarom we desondanks toch stereotypen gebruiken. Arno van den Bos onderzocht wanneer en op welke verschillende manieren men stereotypeert. Meer specifiek bekeek hij op welke manier twee belangrijke menselijke motivaties, de motivatie om je beter te voelen over jezelf en de motivatie om meer te begrijpen van de wereld, het gebruik van stereotypen beïnvloeden.

Van den Bos toont aan dat een verhoogde behoefte om de wereld om je heen te begrijpen (bijvoorbeeld als je in een onbekende stad rondloopt), leidt tot meer negatieve én positieve stereotypering, terwijl een verhoogde behoefte aan eigenwaarde (bijvoorbeeld als je net bent gezakt voor je rij-examen) vooral tot meer negatieve stereotypering leidt. Het vervullen van een verhoogde behoefte aan begrip of eigenwaarde leidt tot een vermindering van stereotypering. Van den Bos concludeert dat de reden waaróm iemand stereotypeert, de manier beïnvloedt waaróp hij dat doet.

Van den Bos schreef een artikel over dit onderzoek op kennislink

Arne van den Bos (Groningen, 1976) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en het Kurt Lewin Instituut. Het werd gefinancierd door NWO. /ML

Promotie: A. van den Bos, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotor(s): prof.dr. D. Stapel

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...