Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Essays on financial econometrics: modeling the term structure of interest rates

06 maart 2008

 

Promotie: K.E. Bouwman, economie en bedrijfskunde, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotor: prof.dr. P.A. Bekker

 

Nieuw model voor de rentetermijnstructuur

Kees Bouwman presenteert in zijn proefschrift een nieuw model voor de rentetermijnstructuur. Het model is eenvoudig, economisch interpreteerbaar én economisch consistent en beschrijft de geobserveerde Amerikaanse rentetermijnstructuur goed. Bouwman laat met behulp van het model zien dat de conjunctuurcyclus tot uiting komt in de Amerikaanse rentetermijnstructuur door een veranderende waardering van risico door de markt. Bovendien beschrijft het model een theoretische korte rente die uitsluitend gebaseerd is op lange rentes. Deze theoretische rente loopt voor op de rentebesluiten van de Amerikaanse centrale bank en kan worden gebruikt om toekomstige besluiten te voorspellen.

Naast bovengenoemd model levert Bouwman nog een aantal andere bijdragen. Ten eerste generaliseert hij op uniforme wijze de oplossing van het klassieke Mean-Variance portefeuilleselectieprobleem naar een dynamische context. Ten tweede onderzoekt hij de rol van uitschieters in aandelenkoersen bij het meten van de volatiliteit. Tot slot ontwikkelt hij een methode om arbitrageoverwegingen te betrekken bij het schatten van een opeenvolging van rentecurves.

Kees Bouwman (Haren, 1980) verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep econometrie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt als universitair docent bij het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. /ES

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws