Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The multiple sclerosis impact profile (MSIP). An ICF-based outcome measure for disability and disability perception in MS: development and psychometric testing

05 maart 2008

Promotie: mw. K. Wijnia, medische wetenschappen, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotors: prof.dr. S.A. Reijneveld en prof.dr. J.H.A. de Keijser

 

Verbetering MS-zorg mogelijk met nieuw meetinstrument

In Nederland lijden zo’n 16.000 mensen aan Multiple Sclerose (MS), een aandoening waarbij onder andere verlammingsverschijnselen kunnen ontstaan, door schade aan het zenuwstelsel. Vaak treft MS relatief jonge mensen. Om goed in te schatten wat de behandel- en zorgbehoeften van de patiënt zijn, moeten de gezondheidsproblemen zo goed mogelijk in kaart worden gebracht.

Promovendus Klaske Wynia ontwikkelde een vragenlijst waarmee de patiënt inzicht geeft in zijn of haar functioneringsproblemen en in de beleving van deze problemen. Ze maakte daarbij gebruik van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Het blijkt dat het ontwikkelde meetinstrument goed toepasbaar is in wetenschappelijk onderzoek en een nuttige (statistisch significante en klinisch relevante) bijdrage levert aan de verklaring van de kwaliteit van leven van mensen met MS. Het lijkt bij te dragen aan de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener, en daarmee aan de verbetering van de zorg.

Klaske Wynia (Arnhem, 1958) studeerde gezondheidswetenschappen te Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek aan de afdelingen Gezondheidswetenschappen en Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool SHARE. Ze is thans werkzaam als onderzoeker binnen het UMCG. /JW

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws